,

Uw activiteiten op de O-gen Agenda

Geef uw activiteiten door!

De O-gen website is verbeterd. Op de homepage is duidelijker te zien waar leden aan werken en wat speelt in het werkgebied. Een nieuw onderdeel is de Agenda met activiteiten van O-gen zelf en activiteiten van leden. Heeft u een activiteit voor de Agenda, laat dit dan weten!

Activiteiten voor de Agenda moeten interessant zijn voor andere leden van Gebiedscoöperatie O-gen, plaatsvinden in het werkgebied en aanhaken bij de O-gen thema’s Energie, Landbouw, Natuur en Landschap en Ondernemersbegeleiding.

Geef uw activiteiten door via een e-mail naar communicatie@o-gen.nl