,

Platformoverleg VAB

Platformoverleg VAB

Platformoverleg VAB voor beleidsmakers

Donderdag 14 november vond in Leusden het platformoverleg over VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) plaats. Deelnemers aan de bijeenkomst waren afgevaardigden van gemeenten, provincie, plattelandsorganisaties en banken. Zij luisterden naar de verhalen van VAB-programmamanager Rob van Arkel, procesmanager buitengebied Klaske Ypma en planoloog Helmer Wieringa.

Vergroten kennis VAB door samenwerking

Het doel van het platformoverleg VAB is leren en inspireren. VAB-programmamanager Rob van Arkel trapte af met zijn verhaal over de vier sporen van het VAB strategiedocument: Verbrede samenwerking en beleidsontwikkeling, Experimenteren en innoveren, Data gedreven aanpak en Bewustwording en ondersteuning.

Vrijkomende Agrarische Bebouwing vraagt om maatwerk 

Klaske Ypma spreekt over maatwerk, want een bijdrage leveren aan een vitaal platteland zal altijd maatwerk vereisen. De vraag is hoe dit vast te leggen is in het beleid van met name gemeenten. Ypma deed drie experimenten in de regio’s en concludeerde dat maatwerk mogelijk is, maar dat er dan wel aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan. Zij stelde hiervoor een handige checklist op die beleidsmakers helpt bij initiatieven rond vrijkomende agrarische bebouwing.

De andere kijk op VAB

VAB staat volgens planoloog Helmer Wieringa ook voor Vernieuwing Agrarische Bedrijfsactiviteiten. Het verhaal van de planoloog gaat over opvoeden, voorbereiden en met elkaar bepalen wat belangrijk is. Zijn acht principes bij Vernieuwing Agrarische Bedrijfsactiviteiten zijn als volgt:
1. Denk bij elke vraag vanuit de gebiedswaarde (van groot naar klein). Zonder visie geen gebiedswaarde
2. Communiceer gewenste gebiedswaarden en grenzen als doelen voor VAB-vernieuwing (uitnodigingsplanologie)
3. Denk in gewenste activiteiten en hun bijdrage. Laat bebouwing nooit leidend zijn
4. Denk vanuit de relaties: ‘grond-gebied-erf’ en ‘erf-activiteiten-gebouw’
5. Richt alle aandacht is op verbinden én het organiseren van het verbinden
6. Check de ondernemerskwaliteiten van agrariërs
7. Organiseer ruimte om te experimenteren en zorg voor een helder tijdpad
8. Formuleer nieuw beleid dat deze principes tot principes maakt

De samenvatting van de presentatie van Helmer Wieringa is hier te lezen.