Op 1, 2 en 3 juli bezoeken we tijdens ‘Op pad met O-gen’ drie regio’s in ons werkgebied. We bezoeken in namiddag en aan het begin van de avond inspirerende projecten. In het programma staan de O-gen thema’s Landbouw en voedsel, Energie en Sociale innovatie en Recreatie en cultuurhistorie centraal.

Data en regio’s:
Maandag 1 juli: Regio Amersfoort/Noord Veluwe
Dinsdag 2 juli: Kromme Rijnstreek/Utrechtse Heuvelrug
Woensdag 3 juli: Regio Foodvalley

We starten elke dag rond 16.00 uur en ronden 19.30 uur af. Voor een maaltijd wordt gezorgd.

Programma
Het programma begint al goed vorm te krijgen.
– Maandag 1 juli bezoeken we in ieder geval Boerderij Breevoort in Hoogland waar we een prachtig voorbeeld van kringlooplandbouw bekijken.
– Dinsdag 2 juli brengt ons naar Bunnik en Langbroek. In Bunnik bewonderen we de verschillende initiatieven van en op Boerderij Nieuw Slagmaat. Hierna vervolgen we onze reis naar de Langbroekerdijk waar wordt gewerkt aan promotie van het gebied.
– Woensdag 3 juli is een thuiswedstrijd: naast een bezoek aan een voorbeeld van energietransitie in Barneveld, genieten we van de cultuurhistorie op het Fort aan de Buurtstee. We komen alles te weten over het project rond de cultuurhistorische Waardenkaarten voor Renswoude, Rhenen, Woudenberg en de Utrechtse Heuvelrug.

Aanmeldingsformulier Op pad met O-gen: 1-2-3 juli