O-gen Open dag energie in stal

Hoe kunnen boeren besparen op energie? Afgelopen woensdag 30 oktober werd op het melkveebedrijf van Jan en Lisanne Oskam de brochure “Energie besparen in de stal” gepresenteerd. De brochure helpt boeren bij de gesprekken met de leveranciers van melkmachines en stallenbouwers om bewustere keuzes te maken en te kiezen voor energiezuinige oplossingen.

De brochure behandelt alle veel voorkomende apparaten en installaties op het melkveebedrijf. Nieuwbouw en vervanging van apparatuur zijn de momenten waarop veel winst geboekt kan worden. Besparingen tot 70% zijn mogelijk bijvoorbeeld bij vervanging van de verlichting. De brochure is opgesteld in samenwerking met leveranciers van melkwinningsapparatuur en bureaus die adviseren bij de bouw van een stal. De brochure bundelt de kennis die is opgedaan bij drie deelnemers aan het project “Voorbeeldbedrijven Energie Neutrale Melkveehouderij Utrecht”. Deze bedrijven lieten de afgelopen drie jaar zien wat mogelijk is op het gebied van energiebesparing.

De bijeenkomst bij boer Oskam was de afsluiting van het traject “Energieneutrale Melkveehouderij (ENM) Utrecht”. Een energieneutrale melkveebedrijf verbruikt op het bedrijf evenveel elektriciteit als het zelf uit duurzame bronnen opwerkt (zon, wind of biomassa). Het traject ENM heeft laten zien dat het kan, wat ervoor nodig is, wat het oplevert en wat het kost. NMU-directeur en voorzitter van de stuurgroep ENM blikte terug op het traject en de geboekte resultaten “Er is een stevige basis gelegd waar verder mee gewerkt kan worden”.

De brochure is in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opgesteld door CLM onderzoek en advies, en Ruitenberg Advies en is als bijlage toegevoegd.

> Lees de brochure Energie besparen in de stal