,

Energie opwekken in stal

Energie opwekken in stal

Energie besparen en opwekken in de stal

Hoe kunnen boeren besparen op energie in de stal? Door het opwekken van duurzame energie en door dat zelf te doen. Op 30 oktober 2019 werd op het melkveebedrijf van Jan en Lisanne Oskam de brochure ‘Energie besparen in de stal‘ gepresenteerd. De brochure helpt boeren bij de gesprekken met de leveranciers van melkmachines en stallenbouwers om bewustere keuzes te maken en te kiezen voor energiezuinige oplossingen.

Brochure energie besparen in stal

De brochure behandelt alle veel voorkomende apparaten en installaties op het melkveebedrijf. Nieuwbouw en vervanging van apparatuur zijn de momenten waarop veel winst geboekt kan worden. Besparingen tot 70% zijn mogelijk bijvoorbeeld bij vervanging van de verlichting. De brochure is opgesteld in samenwerking met leveranciers van melkwinningsapparatuur en bureaus die adviseren bij de bouw van een stal. De brochure bundelt de kennis die is opgedaan bij drie deelnemers aan het project “Voorbeeldbedrijven Energie Neutrale Melkveehouderij Utrecht”. Deze bedrijven lieten de afgelopen drie jaar zien wat mogelijk is op het gebied van energiebesparing.

Duurzame energiebronnen in de stal

De bijeenkomst bij boer Oskam was de afsluiting van het traject ‘Energieneutrale Melkveehouderij (ENM) Utrecht‘. Een energieneutrale melkveebedrijf verbruikt op het bedrijf evenveel elektriciteit als het zelf uit duurzame bronnen opwerkt (zon, wind of biomassa). Het traject ENM heeft laten zien dat het kan, wat ervoor nodig is, wat het oplevert en wat het kost. NMU-directeur en voorzitter van de stuurgroep ENM blikte terug op het traject en de geboekte resultaten “Er is een stevige basis gelegd waar verder mee gewerkt kan worden”.

De brochure is in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opgesteld door CLM onderzoek en advies, en Ruitenberg Advies en is als bijlage toegevoegd.

Energieneutrale melkveehouderijen

Ze bestaan al, energieneutrale melkveehouderijen. Bedrijven die evenveel energie verbruiken als de hoeveelheid die ze zelf uit duurzame bronnen opwekken. Lees hier meer over een aantal van deze energieneutrale melkveehouderijen.

O-gen en energie

O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal platteland. In het huidige landschap ontkomen we niet aan energietransitie: de overgang naar een duurzame energievoorziening. Dit brengt nieuwe (technische) uitdagingen en wensen van de omgeving met zich mee. In samenwerking met onze leden vertalen we wensen en mogelijkheden in plannen om de energievoorziening nu en in de toekomst een goede plek te geven in het landelijk gebied.

 

Lees de brochure Energie besparen in de stal