,

Kringlooplandbouw

Avond over kringlooplandbouw

Wat zijn de mogelijkheden voor kringlooplandbouw op uw bedrijf? U hoort het op maandag 25 maart 2019 bij Landgoed Groot Abbelaar in Renswoude. Deze avond wordt samen met loonbedrijf Lagerweij georganiseerd. De deelname is gratis.

Onderwerpen programma Kringlooplandbouw

1. Hoe zaai je vóór 1 oktober een vanggewas in zonder opbrengstverlies?

Maïstelers op zandgrond krijgen vanaf 2019 te maken met ingrijpende nieuwe regelgeving. Zij moeten hun vanggewas uiterlijk 1 oktober inzaaien. Dit is mogelijk door vroege maïs te gebruiken en nà de oogst een vanggewas te zaaien. Een andere mogelijkheid is te kiezen voor onderzaai. Wim van Maanen vertelt over de voor- en nadelen van onderzaai en de mogelijkheden.

2. Wat zijn de mogelijkheden voor kringlooplandbouw op uw bedrijf?

Kringlooplandbouw is het nieuwe toverwoord sinds minister Carola Schouten het tot speerpunt van haar landbouwbeleid heeft gemaakt. Maar hoe kan het in de praktijk worden vormgegeven? Daar gaat de film “Winst met kringlooplandbouw” over. De film van 30 minuten is de basis voor het gesprek over hoe je op het bedrijf stappen kunt zetten. Frank Verhoeven van Boerenverstand leidt het gesprek.

Een bodem waar iedereen beter van wordt!

In het stroomgebied van de Nederwoudse Beek werken we aan een bodem en watersysteem waar iedereen beter van wordt. Eigenaren en pachters gaan aan de slag met maatregelen gericht op een gezonde en veerkrachtige bodem. Een gezonde bodem houdt meer voedingsstoffen en meer water vast. Dit is goed voor de gewasopbrengsten en het milieu.

Waar?
Locatie: Landgoed Groot Abbelaar, Barneveldsestraat 24 in Renswoude

Tijdstip?
Aanvang 19.15 uur – einde ca. 22.30 uur

Meer informatie?
Anne Jansen via a.jansen@o-gen.nl of 033 277 6390. Kijk ook op www.o-gen.nl/nederwoudsebeek.

Ook interessant:

Het project Kringlooplandbouw Utrecht-Oost: van A naar Beter wil agrariërs in Utrecht-Oost handvatten geven om direct met kringlooplandbouw aan de slag te gaan op hun bedrijf. Daarbij worden zowel vertrouwde als nieuwe communicatiemiddelen ingezet om kennis te delen. Ze sluiten aan bij de bedrijfsstijlen die in het werkgebied aanwezig zijn: van veel tot weinig grasland, en van intensief tot extensief.

Gebiedscoöperatie O-gen

Gebiedscoöperatie O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal landelijk gebied in de regio Noord-Veluwe, Foodvalley, de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek. O-gen is dé partij die beleid, programma’s, projecten, goede ideeën en financiële mogelijkheden met elkaar verbindt en haalbaar maakt.