Kringlooplandbouw Utrecht-Oost

Kringlooplandbouw Utrecht-Oost: van A naar Beter

Het project Kringlooplandbouw Utrecht-Oost: van A naar Beter wil agrariërs in Utrecht-Oost handvatten geven om direct met kringlooplandbouw aan de slag te gaan op hun bedrijf. Daarbij worden zowel vertrouwde als nieuwe communicatiemiddelen ingezet om kennis te delen. Ze sluiten aan bij de bedrijfsstijlen die in het werkgebied aanwezig zijn: van veel tot weinig grasland, en van intensief tot extensief.

Kennis over kringlooplandbouw ontsluiten

Alle beschikbare kennis over kringlooplandbouw wordt opgespoord en ontsloten via de website kringlooplandbouw.nl en een folder. Daarnaast worden kringloopcoaches getraind en ingezet bij de kennisverspreiding. Dit zijn boeren die als ambassadeur van het project gaan optreden. Per deelregio zal 1 voorloperbedrijf als demobedrijf worden ingericht. Ook komen er demonstratiedagen en trainingen over de precisiekringloop. Een 2-wekelijkse ‘kringloop-column’ speelt in op actuele kringloopmaatregelen in de provincie. Speciaal opgenomen filmpjes gaan in op duurzaam bodembeheer en laten zien hoe agrariërs kringlopen verder kunnen sluiten. Ook komen er ‘company kringloop-events’ en start de jaarlijkse verkiezing van de beste kringloopbodemboer. Behalve de vertrouwde contacten met de voerindustrie worden ook accountants, dierenartsen, loonwerkers en andere erfbetreders bij het project betrokken. Als afsluiting van het project wordt een grote eindmanifestatie georganiseerd.

LaMi: Landbouw en milieu in Utrecht

Het project is opgezet door LaMi (Landbouw en milieu in Utrecht), een samenwerkingsverband tussen Provincie Utrecht, Gebiedscommissie Utrecht-West en Gebiedscoöperatie O-gen.

 

Meer informatie: https://lami.nl/projecten/kringlooplandbouw-utrecht-oost-van-a-naar-beter