Cultuurhistorische gids Grebbelinie

Cultuurhistorische gids Grebbelinie

Historische uitgave: ‘De Grebbelinie. Een cultuurhistorische gids’

In juli verscheen ‘De Grebbelinie, een cultuurhistorische gids’. Deze gids legt de geheimen bloot die in de Grebbelinie verborgen zijn. Naast een overzicht van de rijke geschiedenis, het landschap en de natuur, worden 25 afzonderlijke delen van het gebied beschreven. Het boekje dat 192 pagina’s telt, heeft een handzaam formaat van 15,5 cm x 23 cm en bevat prachtige foto’s en gedetailleerde kaarten. Een must voor iedereen die de Grebbelinie wil ontdekken.

Geschiedenis Grebbelinie in een notendop

Na het rampjaar 1672 werd duidelijk dat het westen van Nederland onvoldoende beschermd was bij een aanval uit het oosten. Men liet het oog vallen op het laaggelegen en drassige gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe: de Gelderse Vallei. Door slim gebruik te maken van dit strategische landschap werd een waterlinie gevormd tussen Spakenburg en Rhenen. Het belang van deze linie was duidelijk, maar toch duurde het nog zeventig jaar, tot 1744, voordat de aanleg van start ging. De Grebbelinie werd in de loop van de tijd versterkt, verlengd én afgeschreven. De linie speelde een belangrijke rol tijdens de verdediging van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog werd in 1951 besloten om de werken van de Grebbelinie op te heffen. De forten, kazematten en sluizen leken het gaandeweg te moeten afleggen tegen nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen. In 2011 werd de Grebbelinie een beschermd rijksmonument en spanden vele partijen zich in om dit waardevolle militaire erfgoed voor de huidige en nieuwe generaties te bewaren.

Auteur Bert Rietberg aan het woord

Bert Rietberg is auteur van het boekje en coördinator van het Grebbelinie Bezoekerscentrum. Hij vertelt: “Talloze organisaties en individuen hebben zich in de afgelopen jaren ingespannen om de Grebbelinie toegankelijk en beleefbaar te maken: forten en dijken zijn hersteld of gereconstrueerd, kazematten zijn opgeknapt, paden aangelegd en routes ontwikkeld. Het is mooi als het werk van zovelen zichtbaar wordt voor bewoners en bezoekers. Het draagt bij aan de kennis van de omgeving en het besef dat het verdedigen van onze vrijheid grote offers heeft gekost.’

Rietberg komt oorspronkelijk uit het onderwijs en vertelt verder. ‘Het verhaal van de Grebbelinie is ook van grote educatieve waarde. Vele scholen bezoeken jaarlijks de Grebbelinie. Binnen de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en biologie liggen de thema’s voor het oprapen. Er zijn mooie opdrachten te bedenken voor wiskunde en vreemde talen. Ook biedt de gids aan onderzoekers een hoeveelheid basiskennis, aangevuld met foto’s en kaarten.”

Bestel ‘De Grebbelinie. Een cultuurhistorische gids’

‘De Grebbelinie. Een cultuurhistorische gids’ is een uitgave van de Stichting Grebbelinie en Gebiedscoöperatie O-gen, gefinancierd door de provincie Utrecht. Het boekje is online verkrijgbaar voor de prijs van 17,95 euro. Het boekje is een uitgave van de Stichting Grebbelinie en Gebiedscoöperatie O-gen.

Grebbelinie Bezoekerscentrum

Kom naar het Grebbelinie Bezoekerscentrum! Dit ligt op het Fort aan de Buursteeg tussen Veenendaal, Renswoude en Ederveen. In het bezoekerscentrum wordt het verhaal van de Grebbelinie verteld; de waterlinie die eeuwenlang een rol heeft gespeeld in de verdediging van het land.