Tijdens de demonstratiebijeenkomst ‘Spuiwater in de fruitsector’ op 20 november kunt u de effecten van spuiwater op bladval en bladvertering in een boomgaard met Conference-perenbomen zien.

Positieve effecten
Vanwege het zure karakter van spuiwater kan een bespuiting op het gewas net voor de bladval, het proces van de bladval versnellen. Dit kan positieve effecten hebben op een aantal ziekten in de fruitteelt. We laten dit tijdens de bijeenkomst zien via een demonstratie in het veld.

Programma

  • Opening en welkom door Wim van Wijk
  • Demonstratie in het veld
  • Discussie en napraten in de schuur onder leiding van Wageningen UR
  • Afsluiting

Wanneer
Woensdag 20 november 2019 van 15.30 uur tot 17.00 uur

Waar
Wim van Wijk
Tuurdijk 12
3997 MS ’t Goy

Aanmelden
Uw aanmelding, voorzien van het aantal personen waarmee u de bijeenkomst wilt bijwonen, ontvangen wij graag uiterlijk 18 november via ehaasjes@projectenltonoord.nl.

Uitnodiging demonstratie bijeenkomst spuiwater 20 november 2019