Plattelandsdebat 2019

Energie opwekken in stal

Plattelandsdebat 2019 legt goede basis voor nieuw coalitieakkoord Utrecht

Op woensdagavond 6 maart spraken elf Utrechtse provinciale politici zich uit over hun ideeën voor het buitengebied. Het Plattelandsdebat 2019 onder leiding van Aart van Cooten, kende geen winnaars of verliezers. Alle deelnemers waren het er over eens: het buitengebied verdient de aandacht. Zo’n 70 mensen bezochten het debat.

Buiten gebeurt het!

De leden van O-gen willen een krachtig en vitaal platteland. Overheden spelen hierbij een belangrijke rol. De Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart waren voor O-gen de aanleiding om aandacht te vragen voor het buitengebied. Aan de hand van de vijf thema’s – landbouw & voedsel, energietransitie, sociale innovatie, natuur en (agrarisch) landschap en recreatie en cultuur – kregen de debat deelnemers filmpjes te zien. Hierna konden zij per thema op een stelling reageren.

Opvallende overeenkomsten

Een mooie gemene deler van de partijen was de behoefte aan verbinding. Een aantal noemde O-gen die deze rol heeft in Utrecht Oost. Ook spraken de partijen zich positief uit over sociale innovatie; investeren in sociale en economische structuren is belangrijk. Wat het thema natuur betreft waren de partijen ook eensgezind. ‘Als we iets toevoegen aan het buitengebied zoals wonen en energie, dan moet een deel van de opbrengst daarvan naar natuurversterking’. Een rake opmerking tijdens de afsluiting was dat er niet over boeren, maar met boeren moet worden gesproken. O-gen directeur Gerard van Santen vatte tot slot samen: ‘Volgens mij komt er een mooi akkoord. Buiten gebeurt het. En samen maken we het gebied!’

Deelnemers Plattelandsbijeenkomst 2019

De deelnemers aan het debat waren Karin Boelhouwer (Groen Links), Mieke Hoek (50PLUS), Sebastien Kraaijeveld (D66), Roy Luca (U26 GEMEENTEN) Mirjam Maasdam (CDA), Rob van Muilekom (PvdA), Rob Molenkamp (SP), Arne Schaddelee (Christen Unie), André van Schie (VVD), Donna Stolwijk (Partij voor de Dieren), Dick Vlastuin (SGP).

 

Gebiedscoöperatie O-gen
Gebiedscoöperatie O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal platteland in de regio Noord-Veluwe, Foodvalley, de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek. O-gen is dé partij die beleid, programma’s, projecten, goede ideeën en financiële mogelijkheden met elkaar verbindt en haalbaar maakt.