,

Publieksavonden cultuurhistorische waardenkaarten

In Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg vinden in juni en juli publieksavonden plaats over cultuurhistorische waardenkaarten. De avonden zijn toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het cultureel erfgoed. Tijdens de avonden krijgen deelnemers informatie over de ontwikkeling van de waardenkaarten.

Bestaande gegevens en nieuwe informatie
Bij de ontwikkeling van de waardenkaarten wordt gebruik gemaakt van gegevens van gemeenten, provincie en Rijk. Ook worden historische verenigingen en monumentencommissies betrokken. Tijdens de publieksavonden in januari en februari kaartten deelnemers 
zelf al met veel enthousiasme cultuurhistorische waarden aan.

Gemeenten kunnen de waardenkaart gebruiken bij besluiten over woningbouw en infrastructuur. De waardenkaart kunnen aangevuld worden met informatie van historische verenigingen. Van veel verenigingen neemt al een vertegenwoordiger deel aan de klankbordgroep van het project.

 

Rhenen: dinsdag 25 juni
Raadszaal gemeentehuis; Nieuwe Veenendaalseweg 75, 3911 MG Rhenen.
Tijd: 19.30-21.30 uur. (inloop 19.00 uur)
Meer informatie via: jan.van.maanen@rhenen.nl

Renswoude: donderdag 27 juni
Raadszaal gemeentehuis; Dorpsstraat 4, 3927 BD Renswoude
Tijd: 19.30-21.30 uur. (inloop 19.00 uur)
Meer informatie via m.jansen@renswoude.nl

Utrechtse Heuvelrug: dinsdag 2 juli
Raadszaal gemeentehuis Kerkplein 2, 3941 HV Doorn
Tijd: 19.30-21.30 uur (inloop 19.00 uur)
Meer informatie via arno.de.geest@heuvelrug.nl

Woudenberg: donderdag 4 juli
Hotel restaurant Schimmel, Stationsweg Oost 243 Woudenberg
Tijd: 19.30-21.30 uur (inloop 19.00 uur)
Meer informatie via e.anker@woudenberg.nl