,

Eemnes samenwerkingsovereenkomst Glasvezel

Gemeente Eemnes tekent samenwerkingsovereenkomst met Glasvezel

Een groot deel van het buitengebied van de gemeente Eemnes kan aangesloten gaan worden op een snelle internetverbinding met glasvezel buitenaf. Op 8 april 2019 tekenden wethouder Theo Reijn en Karl Heinz van der Made (directeur Bouw en Beheer Glasvezel buitenaf) een samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken staan over de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied.

Breedbandinternet in het buitengebied Eemnes

In september 2016 tekenden de gemeente Eemnes samen met de provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen , gebiedscommissie Utrecht-West en 28 regiogemeenten al de intentieverklaring ‘Snel internet buitengebied Provincie Utrecht’. Doel hiervan is om te komen tot breedbandinternet in het buitengebied van de provincie Utrecht.

Blij met samenwerkingsovereenkomst Glasvezel buitenaf

Karl Heinz van der Made, directeur Bouw en Beheer Glasvezel buitenaf: “We zijn blij dat we het convenant met de gemeente Eemnes tekenen voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Hiermee is de weg vrij om na een succesvolle glasvezelcampagne in het noordelijke deel van Utrecht, glasvezel aan te leggen in het buitengebied en in de kernen. De adressen in de strook achter de A27 nemen we in deze fase nog niet mee maar we voelen een inspanningsverplichting om te onderzoeken of wij deze bewoners op een later moment ook een aanbod kunnen doen.”

Wethouder Theo Reijn: “Goed dat we nu stappen kunnen zetten om het buitengebied aan te sluiten op snelle internetverbinding. We hebben met Glasvezel buitenaf nader overleg om afspraken te maken voor het gebied ten westen van de A27.”

Gebiedscoöperatie O-gen

Gebiedscoöperatie O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal landelijk gebied in de regio Noord-Veluwe, Foodvalley, de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek. O-gen is dé partij die beleid, programma’s, projecten, goede ideeën en financiële mogelijkheden met elkaar verbindt en haalbaar maakt. Ga mee Op pad met O-gen en zie wat we doen!