Versterking richting verkiezingen: Jan Overweg nieuwe programmamanager O-gen

Per 1 september gaat oud-wethouder Jan Overweg aan de slag als programmamanager voor Gebiedscoöperatie O-gen. O-gen werkt samen met leden aan de ontwikkeling van het landelijk gebied in de Vallei, op de Heuvelrug en in de Kromme Rijnstreek. Hij gaat zich met name richten op het vormen van een inhoudelijk programma richting de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van maart volgend jaar.

Jan is geen onbekende voor O-gen. Tot voor kort was hij lid van de Gebiedsraad (de ledenraad) vanuit zijn functie als wethouder in de gemeente Leusden. Daar had hij onder andere het landelijk gebied in zijn portefeuille. Daarvoor was Jan bestuurder in het onderwijs, waar hij zich richtte op vernieuwing en innovatie. Deze kennis en ervaring brengt hij nu mee naar O-gen. Jan: ‘Ik wil graag aan de slag voor O-gen, omdat dit een prachtig voorbeeld is hoe de samenleving zou moeten functioneren. De leden weten wat ze willen en zij zijn de kracht van de coöperatie. Door hen samen te brengen kom je samen verder. Ik zie er naar uit om aan de slag te gaan en de timing is goed, gezien de komende verkiezingen.’

Gerard van Santen, directeur van O-gen, is blij met de komst van Jan Overweg. “Jan kent het gebied waar O-gen werkt goed. We weten dat hij als wethouder graag aan tafel zat bij agrariërs, ondernemers en inwoners om hun verhalen mee te nemen in zijn werk. Dit past bij de manier waarop O-gen werkt, het gaat om wat onze leden willen: de gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven en ondernemers.”

In zijn nieuwe functie gaat Jan de leden uitdagen om met ideeën en plannen te komen die bijdragen aan de ontwikkeling in het landelijk gebied. Denk bijvoorbeeld aan verduurzaming van de landbouw, energietransitie, regionaal voedsel, biodiversiteit, recreatie en nieuwe verdienmodellen.