Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV) gepubliceerd. Het doel van deze regeling is de geuroverlast door varkensbedrijven in veedichte gebieden op korte termijn verminderen. Het ministerie hoopt dat te bereiken door een subsidie te geven aan varkensbedrijven die hun varkenshouderijlocaties die geuroverlast geven beëindigen. Er is een budget van 180 miljoen euro beschikbaar. Varkenshouderijen die kiezen voor sanering, kunnen een aanvraag voor de subsidieregeling doen vanaf 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Subsidie voor sanering varkenshouderijen met hoge geurscore

Als varkenshouder kunt u in aanmerking komen voor de subsidieregeling. De subsidie wordt verstrekt voor de sluiting van een varkenshouderijlocatie indien de geurscore van die locatie meer bedraagt dan 0,4 en voor zover die locatie is gelegen binnen een concentratiegebied. Concreet betreft dit de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet (Oost-Brabant, Noord-Limburg en stukken van Gelderland, Overijssel en Utrecht).Lees hier meer over de voorwaarden van de subsidieregeling.

De subsidieregeling omvat:

• Een bijdrage in verband met het geheel of gedeeltelijk vervallen van het varkensrecht: 100 procent van de waarde van het geheel of gedeeltelijk vervallen varkensrecht, voor zover dat vervallen varkensrecht niet meer bedraagt dan het varkensrecht dat vereist is voor het houden van 100 procent van het aantal varkens, uitgedrukt in varkenseenheden, dat gemiddeld in de periode vanaf 1 januari 2018 tot 1 januari 2019 op de varkenshouderijlocatie is gehouden;
• Een bijdrage in verband met het verlies van de waarde van de voor het houden van varkens op de varkenshouderijlocatie gebruikte productiecapaciteit als gevolg van de onomkeerbare sluiting van de varkenshouderijlocatie: 65 procent van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de voor het houden van varkens op de varkenshouderijlocatie gebruikte productiecapaciteit.

 

Meer informatie over de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen leest u op: www.rvo.nl