De subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap Bodem en Water’ van beheergebied HDSR wordt op 15 april opengesteld. De regeling die loopt van 2018 t/m 2021 was in 2018 een groot succes. Binnen één dag na de openstelling was het budget voor waterkwaliteitsmaatregelen overtekend. Elk jaar wordt een deel van het vrijgegeven budget opengesteld.

Wijzigingen in de subsidieregeling ten opzichte van 2018:

  • Per jaar kan per agrariër maximaal €5.000 worden aangevraagd met een maximum van €10.000 over de periode 2018 t/m 2021. In de oude regeling was het mogelijk in één jaar het maximale bedrag van €10.000 aan te vragen voor twee of meer verschillen maatregelen.
  • De provincie Utrecht heeft aanvullend aan de regeling voor waterkwaliteitsmaatregelen €300.000 beschikbaar gesteld voor de periode 2019 t/m 2021. HDSR heeft dit bedrag in de openstelling opgedeeld per jaar. Dit betekent dat er in 2019 t/m 2021 elk jaar maximaal €210.000 beschikbaar is in plaats van €110.000.
  • De eerste vier maanden van de openstelling wordt €70.000 (1/3 van het subsidiebedrag) opengesteld voor alleen het gebied ten oosten van de stad Utrecht, omdat in 2018 alle subsidies naar bedrijven ten westen van Utrecht zijn gegaan. Indien na vier maanden het bedrag niet op is, dan komt dit deel van het bedrag ook beschikbaar voor de rest van het beheergebied van HDSR.

Meer informatie: https://www.hdsr.nl/info_op_maat/agrariers/nieuws-0/subsidieregeling/