,

Regionaal partnerschap Bodem en Water

Subsidieregeling Regionaal partnerschap Bodem en Water

De subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap Bodem en Water’ van beheergebied HDSR is sinds 15 april 2019 opengesteld. Ziet u als agrariër kansen om de waterkwaliteit te verbeteren of de bodemdaling te vertragen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de regeling. Deze regeling Regionaal partnerschap Bodem en Water loopt tot en met 2021.

Schoon drinkwater en duurzame bedrijfsvoering

De agrarische sector staat door klimaatverandering en bodemdaling de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Er is voldoende schoon water nodig en een duurzame bedrijfsvoering. In deze veranderende wereld wil het waterschap handvatten bieden aan boeren om samen te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer.

Wijzigingen subsidieregeling ten opzichte van 2018

Deze regeling was in 2018 een groot succes. Binnen één dag na de openstelling was het budget voor waterkwaliteitsmaatregelen overtekend. Elk jaar wordt een nieuw deel van het vrijgegeven budget opengesteld.

  • Per jaar kan per agrariër maximaal €5.000 worden aangevraagd met een maximum van €10.000 over de periode 2018 t/m 2021. In de oude regeling was het mogelijk in één jaar het maximale bedrag van €10.000 aan te vragen voor twee of meer verschillen maatregelen.
  • De provincie Utrecht heeft aanvullend aan de regeling voor waterkwaliteitsmaatregelen €300.000 beschikbaar gesteld voor de periode 2019 t/m 2021. HDSR heeft dit bedrag in de openstelling opgedeeld per jaar. Dit betekent dat er in 2019 t/m 2021 elk jaar maximaal €210.000 beschikbaar is in plaats van €110.000.
  • De eerste vier maanden van de openstelling wordt €70.000 (1/3 van het subsidiebedrag) opengesteld voor alleen het gebied ten oosten van de stad Utrecht, omdat in 2018 alle subsidies naar bedrijven ten westen van Utrecht zijn gegaan. Indien na vier maanden het bedrag niet op is, dan komt dit deel van het bedrag ook beschikbaar voor de rest van het beheergebied van HDSR.

O-gen en het platteland

O-gen zet zich in voor een krachtig en vitaal landelijk gebied in de regio de Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. Gebiedscoöperatie O-gen is dé partij die beleid, programma’s, projecten, goede ideeën en financiële mogelijkheden met elkaar verbindt en haalbaar maakt.