Putten versterkt Groene Valleilint

Putten versterkt Groene Valleilint

Putten versterkt Groene Valleilint door planten bomen en struiken

Het Groene Valleilint in Putten wordt versterkt. Bewoners uit Veenhuizerveld in de gemeente Putten planten binnenkort meer dan 1750 struiken en 20 bomen ter versterking van hun buitengebied. Zij doen mee aan een beplantingsproject van de gemeente Putten, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en O-gen. Deze beplantingsactie heeft tot doel de landschappelijke en ecologische verbindingen van dit deel van het Groene Valleilint te herstellen en versterken. De uitdeeldag van het plantmateriaal vindt plaats op vrijdag 30 november 2018. De uitdeeldag vindt vanaf 10.15 uur plaats bij de familie Ruppert, Veenwaterweg 5 in Veenhuizerveld te Putten.

Beplantingsplan herstellen of versterken van landschapselementen

De gemeente Putten, SLG en O-gen hebben op 7 november 2017 een informatieavond over versterking van natuur en landschap in Veenhuizerveld gehouden. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben tien eigenaren aangegeven mee te willen werken. Deze eigenaren hebben een veldbezoek van een adviseur van SLG gekregen en samen hebben zij een beplantingsplan voor het terrein opgesteld. Hierbij werd nadrukkelijk gekeken naar het herstellen of versterken van landschapselementen zodat verbindingen voor dieren verbeterd worden. Dat is het doel van het project Groene Valleilint. Bijzonder in dit project is de participatie van bewoners, die met hun gronden hieraan kunnen bijdragen.

Groene Valleilint ecologische verbinding

Het project ‘Groene Valleilint’ in Putten wordt mede gefinancierd vanuit de provincie Gelderland en heeft tot doel de ecologische verbinding tussen Veluwe en Utrechtse Heuvelrug via natuurontwikkeling en aanleg van landschapselementen te versterken.

Kijk hier voor meer informatie over het Groene Valleilint.

Gebiedscoöperatie O-gen

Gebiedscoöperatie O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal landelijk gebied in de regio Noord-Veluwe, Foodvalley, de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek. O-gen is dé partij die beleid, programma’s, projecten, goede ideeën en financiële mogelijkheden met elkaar verbindt en haalbaar maakt.