Demomiddag Duurzame melkproductie & agrarisch natuurbeheer

Stallen van de toekomst

In de melkveehouderij komt steeds meer aandacht voor natuurbeheer. Melkafnemers verwachten inspanningen voor biodiversiteit en natuurbeheer, GLB-premies worden verder gedifferentieerd en de maatschappij heeft verwachtingen. Kortom, het is belangrijk om je hier als melkveehouder op voor te bereiden en mogelijkheden in kaart te brengen.

Over kansen van de combinatie van melkveehouderij met agrarisch natuurbeheer hoor je op maandag 10 februari 2020 tijdens de Demonstratiemiddag Duurzame melkproductie & agrarisch natuurbeheer. Simone Eggenkamp uit Bunschoten laten zien hoe zij het op hun bedrijf aanpakken. Ze hebben een modern melkveebedrijf met een hoge melkproductie en efficiëntie. In de kringloopwijzer betekent dit een lage CO2 uitstoot en goede stikstofbenutting. Ook doen ze veel aan agrarisch natuurbeheer.

Programma Demomiddag

13.00 uur – Ontvangst met koffie en thee
13.15 uur – Opening met een introductie van het gastbedrijf
13.30 uur – Gert-Jan Elbers (coördinator bij collectief Eemland) licht het bedrijfsnatuurplan van familie Eggenkamp toe. Welke beheersmaatregelen worden toegepast en hoe wordt dit uitgevoerd? Hoe kunt u dit vertalen naar uw eigen bedrijf? Wat levert het financieel op?
14.15 uur – Korte pauze
14.30 uur – Rondgang bedrijf van familie Eggenkamp onder leiding van Gert-Jan Elbers en Robert en Simone Eggenkamp
16.00 uur – Afronding

Aanmelden

Komt u ook? Meld u dan aan via daan@boerenverstand.nl (deelname is gratis). De bijeenkomst wordt georganiseerd binnen het project ‘Kringlooplandbouw Utrecht-Oost: van A naar Beter’.

Adres
Zevenhuizerstraat 279
3751 LC Bunschoten-Spakenburg