Uitwisseling provinsje Fryslân

Vrijdag 19 oktober zijn leden en medewerkers van O-gen naar het noorden afgereisd op uitwisselingsbezoek aan de provinsje Fryslân. Op uitnodiging van gedeputeerde Sander de Rouwe werden we ontvangen in het bezoekerscentrum van het grootste, nog werkende, stoomgemaal ter wereld dat ooit is gebouwd.

Provinciaal Iepen Mienskipsfûns

Deze uitwisseling stond in het teken van publiek-private samenwerking en leefbaarheid. Gerard van Santen (directeur O-gen) en Wicha Benus (innovatiemakelaar) gaven met visuele presentaties weer hoe O-gen in haar werkgebied de verbinding legt tussen de provincies en de partners in het gebied. In Friesland heeft de provincie recentelijk een koerswijziging doorgevoerd bij de aanpak van leefbaarheid, waarbij de uitvoering van leefbaarheidsprojecten nog meer komt te liggen bij de initiatiefnemers. De uitvoering van het leefbaarheidsproject is vastgelegd in het provinciale Iepen Mienskipsfûns, met als doel om initiatieven van onderop te ondersteunen en de leefbaarheid in de provincie Friesland te verbeteren. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers, sociale innovatie, cultuur en duurzaamheid.

Gouden land

Deze samenwerking tussen provincie en dorpsbewoners is terug te zien in twee inspirerende projecten. In Pingjum hebben een groep bewoners een gemeenschappelijke visie opgesteld voor toekomstige veranderingen in het gebied van de Marneslenk aan de Friese waddenkust. In het masterplan ‘Gouden land’ worden lokale initiatieven voor landschap, erfgoed en kunst slim gekoppeld aan grote maatschappelijke opgaven. Thema’s in de samenwerking zijn: klimaatverandering, transitie van de landbouw – ontwikkeling biodiversiteit en ontwikkeling kwaliteitstoerisme. In Balk zijn de afgelopen jaren op innovatieve wijze middelen beschikbaar gesteld voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van het dorp. De zorginstelling heeft met het dorp een contract afgesloten, waarin dorpsbewoners verantwoordelijk zijn voor het leveren van vrijwilligers en gedeeltelijke uitvoering van taken. Hierdoor is het voor de zorginstelling rendabel om actief te blijven in een kleine kern.

De inspirerende aanpak uit Friesland nemen we mee in de invulling van de regeling leefbaarheid kleine kernen in de provincie Utrecht. Kijk hier voor meer informatie over deze regeling. De provinsje Fryslân betanke foar it kijkje yn de keuken!