De provincie Gelderland heeft de ambitie uitgesproken om vanaf 2050 energieneutraal te zijn. Eén van de maatregelen om dit te realiseren is de extra aanplant van bomen en struiken. Gelderland wil samen de eerste stap zetten naar een energieneutrale provincie en zorgen voor de aanplant van ten minste 100.000 bomen en struiken aankomend plantseizoen.

Het doel is om naast extra CO2 vastlegging ook de landschapsstructuren te versterken en biodiversiteit te verhogen. Met een aantal acties worden de aanplant van lijnvormige elementen in het landschap, zoals houtsingels, bijenhaag, patrijzenhaag, struweelhaag en knip- en scheerheg gestimuleerd. Daarnaast gaat Gelderland voor meer schaduwbomen terug in het landschap, dit kan met de aanplant van bomenrijen, boomgroepen of solitaire bomen in of naast het weiland.

Hoe werkt het?
De 100.000 bomen en struiken kunnen aankomend plantseizoen aangeplant worden door middel van drie regio gebonden acties, te weten: herstel coulisselandschap Achterhoek, heggen en hagen in het Rivierengebied en herstel houtsingels op de Veluwe. Er start provinciaal een actie voor de aanplant van schaduwbomen en er komen regionale informatiebijeenkomsten.

Lees meer over de acties op https://landschapsbeheergelderland.nl/100-000-bomen-en-struiken/

Bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland