focus op

Energietransitie

Gebiedscoöperatie O-gen heeft energietransitie hoog op de agenda staan. Dat de energietransitie een grote impact zal hebben op ons landschap is bekend. Op tal van plekken in ons werkgebied wordt over die impact nagedacht, worden oplossingen verzonnen en verschillende projecten opgestart. Onze rol als gebiedscoöperatie is (onderlinge) samenwerking van initiatieven te steunen, het verbinden van mensen en kennis, goede voorbeelden uit te dragen en de belangen van allen te behartigen. Op deze manier willen wij een versnelling realiseren in de energietransitie en bijdragen aan een goede inpassing in het landelijk gebied. Benieuwd naar een van deze projecten? Hier kun je een voorbeeld vinden.