focus op

De Gelderse Vallei

De Gelderse Vallei heeft voornamelijk een agrarisch landschap, met veel veehouderijbedrijven. Het gebied biedt goede kansen aan landbouw, wonen, werken, natuur en recreatie. In het gebied ligt ook het polderlandschap van Arkemheen en Eemland en de Grebbelinie.

Voorbeelden van projecten in de Gelderse Vallei zijn: 

  • Landbouw projecten (zoals Vallei Boert Bewust);
  • Kavelruil projecten die gericht zijn op landbouwstructuurverbetering en/of natuurontwikkeling
  • Realiseren van klompenpaden;
  • Grebbelinie: met name gericht op het herstel van onderdelen van de linie;
  • De bekende weidevogelgebieden, polders van Eemland en Arkemheen, aandacht en onderhoud geven: beheer en onderhoud van de graslanden, communicatief door jaarlijks te participeren in de Nationale Vogelweek en door de aanleg van vogelboulevards.