Tag Archief van: Ledenexcursies

Eerste lening O-gen Fonds verstrekt

Het O-gen Fonds heeft haar eerste lening verstrekt aan Jan de Greef van De Greef Agro Energy. De lening van het O-gen Fonds van €100.000 wordt ingezet voor de bouw van een biogasinstallatie op het bedrijf in Woudenberg. Tijdens de O-gen ledenexcursie werd de cheque van O-gen Fonds officieel overhandigd door Gerard van Santen, directeur Gebiedscoöperatie O-gen. Dit is de eerste lening vanuit het fonds, dat begin dit jaar door O-gen is opgericht. Het O-gen Fonds kan een gunstige lening verstrekken aan projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en/of economische groei in de Vallei, Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijnstreek.

Mestverwerking in de Gelderse Vallei

Familie De Greef heeft een gemengd bedrijf met melkvee en leghennen. Jan de Greef is lid van Gebiedscoöperatie O-gen en deelnemer aan Vallei Boert Bewust. De Greef: “Tien jaar geleden is het idee ontstaan om een bijdrage te gaan leveren aan de verwerkingscapaciteit van mest in de regio. Nadat in 2017 alle vergunningen waren verleend, konden de plannen worden gerealiseerd. De financiering was echter nog niet rond. Met een risicodragende lening, geeft het O-gen Fonds de laatste zet waarmee de bouw van de installatie mogelijk wordt. De Rabobank, het Mest Investeringsfonds, het energiefonds van de Economic Board Utrecht en de leverancier van de installatie nemen de rest van de investeringskosten voor hun rekening.”

O-gen Fonds lening voor reductie van CO2

De biogasinstallatie komt in aanmerking voor een lening uit het O-gen Fonds omdat het bijdraagt aan mestverwerking in de regio en een positieve bijdrage levert aan de energietransitie. Naast de mest van het eigen bedrijf, zal de installatie ook mest verwerken van andere bedrijven uit de Vallei. De Greef: “Met deze ‘nieuwe generatie’ covergistingsinstallatie, kan de verwerkingscapaciteit in het werkgebied met 30.000 ton per jaar worden vergroot. De installatie produceert naar verwachting vanaf eind dit jaar biogas en groene elektriciteit en draagt bij aan de reductie van 6.000 ton CO2 op jaarbasis. Het digestaat wordt verwerkt tot mestkorrels voor particulieren of export.”

Tweede lening O-gen Fonds

Inmiddels is ook de 2e lening door O-gen Fonds verstrekt. Dankzij een lening van € 50.000 van het O-gen Fonds kan Jansen Poultry Equipment uit Barneveld aan de slag met het ontwikkelen van een insecten-kweekmachine. Lees hier meer over dit innovatie project!

LEADER bijeenkomsten

Wanneer: 17, 19 en 20 september
Waar: O-gen werkgebied (Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek)
Vervoer: per fiets
Programma: download hier

Samen maken we het gebied. Met meer dan 285 leden werken we aan projecten die invloed hebben op onze woon- en leefomgeving, ons klimaat, onze energie en ons voedsel. Ga op 17, 19 en 20 september mee op excursie en bekijk met eigen o-gen hoe samenwerking loont. In drie excursies gaan we op bezoek bij mensen en organisaties met inspirerende verhalen en in gesprek met leden, statenleden, bestuursleden, raadsleden en colleges.

Dit jaar laten we de bus staan en stappen we op de fiets. Dresscode is daarom gemakkelijke kleding en schoenen. Deelname aan de excursies is gratis, inclusief een eenvoudige maaltijd. Ook introducés zijn welkom. Bekijk hieronder de programma’s en meld je direct aan.

ONZE WOON- EN LEEFOMGEVING
Maandag 17 september | 16.00 – 19.30 uur
Verzamelen | 16.00 uur | Poultry Expertise Centre | Barnseweg 3 in Barneveld
Hoe houden we onze woon- en leefomgeving betaalbaar, bereikbaar en gezond?

ONS KLIMAAT EN ENERGIE
Woensdag 19 september | 16.00 – 19.30 uur
Verzamelen | 16.00 uur | Kulturhus De Breehoek | Marktstraat 29 in Scherpenzeel
Hoe krijg je energie uit reststromen en geef je energie aan de juiste initiatieven?

ONS VOEDSEL
Donderdag 20 september | 16.00 – 19.30 uur
Verzamelen | 16.00 uur | Parkeren bij de Jumbo | Graaf Lynden van Sandenburgweg 6 in Wijk bij Duurstede
Hoe krijgen we voedsel op de agenda en via de kortste route op ons bord?

Oeps! We konden je formulier niet vinden.