Berichten

De provincie Gelderland stelt van 26 november 2018 tot en met 31 januari 2019 de POP3 subsidieregeling ‘Stallen van de toekomst 2018’ open. De subsidie wordt verstrekt voor een combinatie van bovenwettelijke investeringen in een nieuw te bouwen stal. Deze stal dient zoveel mogelijk zelf in de benodigde energie te voorzien en maakt geen of minimaal gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast dient de stal zo min mogelijk broeikasgassen uit te stoten.

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op https://www.gelderland.nl/POP3-Stallen-van-de-toekomst-2018 voor informatie over deze regeling.

Portfolio Items