Tag Archief van: Bodem

Wanneer: 12 oktober
Hoe laat: vanaf 14.00 uur
Waar: Theo Folmer, Nederwoudseweg 5 in Lunteren

Vanaf september worden watergangen gemaaid en geschoond. Hoe kunt u dit maaisel inzetten om uw bodem te verbeteren? Twee ondernemers in het gebied van de Nederwoudse beek zijn er dit jaar mee aan de slag gegaan en zijn het maaisel nu aan het composteren. Wij nodigen u uit om op 12 oktober vanaf 14.00 uur zelf te komen kijken bij: Theo Folmer, Nederwoudseweg 5 in Lunteren. Klik hier voor de uitnodiging. Hieronder kunt u zich aanmelden.

Van afval naar bodemverbeteraar

We laten u zien hoe het gecomposteerde slootmaaisel eruit ziet, vertellen u over het belang van compost, over verschillende methoden van composteren en hoe u hier zelf mee aan de slag kunt. Dit is één van de manieren om kringlooplandbouw vorm te geven. Het volgende komt aan de orde:
1. Hoe ziet de compost eruit na 3 weken composteren en wat kun je ermee doen (Wim van de Hengel)?
2. Een gezonde bodem: belangrijk voor de boer en voor het water (Waterschap Vallei en Veluwe).
3. Wat kan een gezonde bodem met veel organische stof betekenen voor uw (gangbare) bedrijfsvoering – mineralenbenutting, gewasopbrengsten (Roelf Havinga, team Ecosys).
4. Verhaal uit de praktijk: waarom compost, welke compost en wat heeft vele jaren van werken aan de bodemkwaliteit de boer gebracht (Wim van de Hengel).
5. Ruimte voor vragen, ideeën en voorstellen voor vervolg.

Gezonde bodem, beter boeren, duurzame toekomst

In het stroomgebied van de Nederwoudse Beek werken we aan een bodem en watersysteem waar iedereen beter van wordt! Klik hier voor meer informatie over dit project.

Aanmelden

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Sorghum als gewas voor de (melk)veehouderij is in opkomst. Dat bleek tijdens de demodag afgelopen woensdag. Een gezelschap van ruim 70 boeren, loonwerkers, studenten van Aeres MBO Barneveld en andere belangstellenden werd welkom geheten door Hans Hubers van Gebiedscoöperatie O-gen. De machineloods van demo-boer Hendrik Jan van de Vliert in Woudenberg was voor deze gelegenheid omgebouwd tot sorghum kenniswerkplaats.

Water

Hoewel de toepassing van sorghum als voedergewas in Nederland nog in de kinderschoenen staat, zijn Waterschap Vallei en Veluwe en Gebiedscoöperatie O-gen zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden en voordelen voor de toekomst. O-gen heeft daarom Wageningen Livestock Research geholpen bij het vinden van een geschikte locatie voor een proefveld. Het lijkt opmerkelijk dat Waterschap Vallei en Veluwe een van de opdrachtgevers is voor het onderzoek op het proefveld. Heemraad Dirk Siert Schoonman kon deze waarom-vraag probleemloos toelichten. “Juist na een zomer met extreme droogte is meer dan ooit duidelijk dat de klimaatverandering écht is. Ons denken en handelen moet daarop aangepast worden. Zuinig omgaan met water en grondstoffen, water vasthouden in de bodem en de bodem dus geschikt maken om water vast te houden”, benadrukte Dirk Siert Schoonman.

Organische stof

Een belangrijke pijler voor een gezonde bodem is organische stof. Henry Kamphuis van Wolswinkel Mengvoeders lichtte dit samen met Wessel Doorn van Vallei en Veluwe toe. Hiervoor lieten zij diverse wortelkluiten van sorghum en mais zien. Er werden tips gegeven hoe met dit gewas een hoger organische stofgehalte bereikt kan worden. Sorghum heeft een zeer fijnmazig wortelstelsel, wortelt dieper en kan hier dus een grote bijdrage aan leveren.

Verschillende sorghumrassen

Initiatiefnemer van de sorghum-proeven is Gerrit Kasper, onderzoeker van Wageningen Livestock Research. Op drie locaties in Nederland werden proefvelden met diverse rassen sorghum aangelegd. Op de proefvelden was duidelijk het verschil te zien tussen de verschillende sorghumrassen, waarbij door Kasper toegelicht werd op welke eigenschappen gelet kan worden bij de raskeuze voor het telen van sorghum. Voor een succesvolle teelt is van belang hoe de bodem is bewerkt, met welke techniek er gezaaid wordt en hoe onkruid bestreden kan worden. Wim van Maanen, zelf loonwerker, vertelde uitgebreid over zijn ervaringen met het gewas en benadrukte dat er nog veel te leren valt.

Tijdens de afsluitende borrel werd door diverse mensen geconcludeerd dat de proef naar meer smaakt. Volgend jaar zijn waarschijnlijk op meer percelen dikke pluimen sorghum te zien.