Boer zoekt Toekomst

Boer zoekt Toekomst, scan uw mogelijkheden

Bent u boer in de regio Foodvalley? Kom op 12 december naar de bijeenkomst Boer zoekt Toekomst en scan uw mogelijkheden voor de toekomst. De agrarische sector in regio Foodvalley staat onder druk. In de overtuiging dat samenwerking kan bijdragen aan een betere toekomst voor boeren in de regio, is het Manifest van Salentein opgesteld. Met daarbij een actieplan om de regio Foodvalley tot de ‘Proeftuin van de Wereld’ te maken en ook jonge boeren weer een toekomstperspectief te bieden.

Nieuwe verdienmodellen voor boeren

In de afgelopen periode zijn er al een aantal projecten succesvol van de grond gekomen waaronder Coaching & Training en Ondernemerschap & Innovatie. Er is een loket ontworpen waar agrarische ondernemers terecht kunnen voor coaching of voor de Agro ondernemerscan met het doel nieuwe verdienmodellen te verkennen. Door het gesprek aan te gaan en de behoefte in kaart te brengen, worden agrarische ondernemers verder geholpen in kennis en motivatie om aan de slag te gaan.

Coachprojecten en Agro ondernemersscan

Recent is bekend geworden dat er 75 nieuwe coachprojecten van start gaan en zijn er nog 20 pilots voor de Agro ondernemerscan beschikbaar. We informeren u graag over de mogelijkheden voor u als ondernemer. U bent van harte welkom op donderdag 12 december op het kantoor van de Rabobank, Torenplein 2 te Barneveld.

Programma Boer zoekt Toekomst

19:30 uur – Ontvangst
20:00 uur – Opening
20:05 uur – Introductie Agro-loket
20:30 uur – Zicht op de Toekomst: Perspectieftrajecten
21:00 uur – De Rotonde: Agro Ondernemersscan
21:30 uur – Borrel en de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek
22:00 uur – Einde avond

Aanmeldingsformulier Boer zoekt Toekomst

Manifest van Salentein

In 2018 werd het Manifest van Salentein getekend door bedrijven uit de agri- en foodketen, kennisinstellingen en overheid. In het Manifest hebben de betrokken partijen op vier punten omschreven hoe de agrarische sector in de regio Foodvalley kan worden versterkt: Ondernemerschap & Innovatie, Ruimte om te Ondernemen, Imago & Transparantie en Coaching & Training.