focus op

Vallei Boert Bewust

De veehouderij hoort vanouds bij de Vallei en is een belangrijke economische drager voor het gebied. Landbouworganisaties LTO en NVV hebben geconstateerd dat de sector te gesloten is geraakt en dat het contact met de burger verloren dreigde te gaan. Samen met O-gen zijn zij op zoek gegaan naar een manier om het visitekaartje te zijn van de regio, de FoodValley van Nederland. Uiteindelijk zijn zij terecht gekomen bij het het ontwikkelen van een bedrijfslabel voor veehouderijbedrijven in de Vallei. Hiermee willen de deelnemende ondernemers zich positioneren als transparante bedrijven, met bovengemiddeld aandacht voor duurzaam ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Op initiatief van agrarische ondernemers is een eenvoudige bedrijfscertificering ontwikkeld: Vallei Boert Bewust. Deelnemers moeten minimaal 10 punten halen om mee te kunnen doen. De certificering is vooral een hulpmiddel voor ondernemers om aan de burger te vertellen hoe zij op hun bedrijf werken aan duurzaamheid. Er zijn inmiddels deelnemers in vijf sectoren: varkenshouders, pluimveehouders, melkveehouders, kalverhouders en vleeshouders. Essentieel onderdeel van het project is publieksbereik. De deelnemers willen 10-15% van de burgers in de regio bereiken en laten zien hoe zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit gebeurt door een palet aan communicatieactiviteiten; van een bord aan de weg bij alle deelnemende bedrijven, QR codes, een website met de verhalen van achter de staldeuren tot open dagen, een staldebat en de Vallei Boert Bewust-optochtwagen. Meer informatie is te vinden op www.valleiboertbewust.nl.