focus op

Ondernemersbegeleiding agrarische sector

Ondernemersbegeleiding agrarische sector

Bezig met de toekomstbepaling van je agrarisch bedrijf? Misschien is dit een uitgelezen kans voor jou! Denk je na over de doorontwikkeling van je agrarisch bedrijf. Ingegeven vanuit een persoonlijke wens tot verandering, zorg om de economische toekomst of een opvolgingsvraag. Denk je dat onafhankelijke begeleiding jou hierin verder kan helpen? Om opties af te wegen, keuzes te maken die passen bij jouw persoon en jouw bedrijf en stappen te zetten om de gewenste ontwikkeling te concretiseren? Ben je gemotiveerd hiervoor? Dan bieden wij jou begeleiding door een gekwalificeerde ondernemersbegeleider. Ondernemers die gebruik willen maken van dit traject kunnen kiezen uit een van de vijf volgende ondernemersbegeleiders. Zij stellen zich hier voor.

Meer informatie kun je vinden in de brochure.

Eerder gaf projectleider Brendan McCarthy een interview aan de Barneveldse Krant