focus op

Herinrichting Uiterwaarden

Doel van het project Uiterwaarden Nederrijn is de realisatie van een zoveel als mogelijk aaneengesloten natuurgebied in de Utrechtse uiterwaarden van de Nederrijn. De uiterwaarden maken deel uit van de internationale natuuropgave (N2000, Vogelrichtlijn en Kaderrichtlijn Water). Het project bestaat uit vijf deelgebieden (Palmerswaard, Rijnbrug, uiterwaard bij stad Rhenen,  Elster Buitenwaard en Lunenburgerwaard). In totaal wordt ruim 300 ha natuur gerealiseerd dan wel heringericht (Palmerswaard).

Meer informatie over dit project vindt u hier.

De onderstaande film vertelt in woord en beeld hoe de uiterwaarden worden omgevormd tot een prachtig lint van natuurgebieden langs de noordoever van de Nederrijn.