focus op

Grondzaken

Gebiedscoöperatie O-gen is op vele fronten en in veel gebieden actief bij projecten met betrekking tot grondzaken, bijvoorbeeld kavelruil en de verkoop van percelen. De inzet varieert van het meedenken over de opzet, begeleiden van de financieringsconstructie, het opstellen van de aanpak tot de volledige uitvoering, inclusief de voorbereidingen voor de akte-passering. Ook de doelstellingen verschillen per gebied. Van landbouwstructuurverbetering, beekherstel, landschapsherstel, landgoedversterking tot natuurontwikkeling, al dan niet vanuit een Natura2000 status.

O-gen houdt zich op dit moment onder andere bezig met een kavelruiltraject in het Binnenveld. Doelstellingen zijn daar natuurontwikkeling (Natura2000) en landbouwstructuurverbetering.

In 2016 begeleide O-gen een vrijwillig kavelruilproces in Arkemheen, dat naast landbouwstructuurversterking ook drie nieuwe natuurgebieden als resultaat had, waaronder het eerste Nederlandse particuliere weidevogelreservaat. Hieronder ziet u de korte film die we maakten over dit project.