focus op

Breedband

BREEDBAND IN HET BUITENGEBIED

In een tijd waarin de maatschappij steeds afhankelijker wordt van snel internet, zijn grote delen van het platteland nog altijd verstoken van breedbandverbindingen die dit mogelijk maken. Om het buitengebied leefbaar te houden is een goede bereikbaarheid nodig, maar die komt er niet vanzelf. Gebiedscoöperatie O-gen is met gemeenten een traject gestart om breedband in het buitengebied te realiseren.

Hier de link naar de website BREEDBAND.O-GEN.NL