LEADER - ontmoetingsplek dorpsgemeenschap Achterveld

Centrale ontmoetingsplek in dorpsgemeenschap

In de Buurthuiskamer in Achterveld kunnen jong en oud langskomen voor koffie, informatie of om te chillen. De Buurthuiskamer vormt daarmee een centrale ontmoetingsplek in deze kleine dorpsgemeenschap. Dankzij dit initiatief van de vereniging Door Achterveld Voor Achterveld (DAVA) kunnen inwoners uit het dorp twee dagen in de week elkaar ontmoeten bij dit meetingpoint. Het doel van de DAVA is zorgen dat (kwetsbare) mensen met plezier in Achterveld kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving. DAVA brengt hulpvragers en hulpverleners bij elkaar.

LEADER stimuleert het lokale sociale netwerk

Het project De Buurthuiskamer, dat de dorpsbewoners zelf hebben ontwikkeld, is een stimulans voor het lokale sociale netwerk in Achterveld. Vrijwilligers schenken tijdens deze ochtenden koffie en helpen bij het vinden van informatie. LEADER hecht waarde aan het gemeenschapsgevoel op het platteland en heeft daarom dit project mede gefinancierd. Het verbeteren van de leefbaarheid in kleine kernen en op het platteland is een van de speerpunten van LEADER. In april 2019 werd de Buurthuiskamer officieel in gebruik genomen. En daarmee is de dorpsgemeenschap Achterveld een centrale ontmoetingsplek rijker.

Subsidie voor de dorpsgemeenschap nodig?

Heeft u ook een sterk project dat het gemeenschapsgevoel op het platteland stimuleert en behoudt? Kijk hier of u in aanmerking komt voor financiële steun van het Europese programma LEADER.