LEADER-project educatie over water Waterfort

Educatie over water

Hoe belangrijk water is en hoe we daar in Nederland mee omgaan kunnen scholen zien, voelen én beleven met het educatie programma Waterfort. Hierin wordt uitgelegd wat de kracht van water in al haar aspecten is. Zoals water en landbouw, water in de polder, en water in huis. Water en natuurkunde, water en voedsel en water en duurzaamheid. Het programma Waterfort neemt leerlingen mee op excursie langs waterwerken in de omgeving. In het fort is een educatieve expositie- en praktijkruimte. En buiten bevindt zich de speeltuin waar volop met water kan worden geëxperimenteerd.

LEADER-subsidie voor educatie

Nederland speelt een leidende rol in de wereld als het gaat om watermanagement. De Deltawerken en onze dijken hebben internationale faam. Water is en blijft altijd actueel. Vooral door de toenemende problemen door klimaatverandering, de waterveiligheid en de noodzaak van beschikbaarheid van water. Bij Waterfort, op fort Lunet aan de Snel in Schalkwijk, wordt de functie van water op zowel actieve als interactieve wijze zichtbaar én tastbaar voor leerlingen. Met de subsidie van LEADER zijn educatieve elementen voor het lesprogramma ontwikkeld.

Ook subsidie nodig?

Heeft u ook een project ter bevordering van het platteland in brede zin? Kijk dan hier of u in aanmerking komt voor een subsidie van het Europese programma LEADER.