• Gebiedscöoperatie O-gen

Circulaire toekomst Vrijkomende Agrarische Bebouwing.

Naar verwachting komt er in de regio’s Foodvalley en Amersfoort de komende jaren ca. 1,5 miljoen vierkante meter aan agrarische bebouwing vrij. De agrarische sector en de bouwsector kunnen er samen voor zorgen dat gebruikte bouwmaterialen uit stallen of schuren een tweede kans krijgen.

De Gemeente Barneveld, Rabobank, Ingenieursbureau BOOT, Roseboom-Ede, G. van Beek & Zn en Gebiedscoöperatie O-gen hebben de handen ineen geslagen. Samen zoeken zij binnen het project ‘Circulaire toekomst voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)’ naar antwoord op de vraag: hoe geven we gebruikte bouwmaterialen een tweede kans? Het doel daarvan is om de sloop van VAB economisch aantrekkelijk en duurzaam te maken voor de boer.

Minimaal 50% hergebruik

Binnen het project wordt gestreefd naar een hergebruik van minimaal 50% van de vrijkomende materialen, in een innovatief circulair ontwerp voor nieuwe agrarische stallen. Materialen en grondstoffen worden geschikt gemaakt voor hergebruik bij lokale ondernemingen of kunnen worden afgezet via een online projectmarktplaats. In het circulaire ontwerp zijn een minimale footprint en bevordering van de biodiversiteit belangrijk. In het project wordt ook onderzocht of leegstaande stallen kunnen worden benut om tijdelijk grondstoffen in op te slaan.

Gewenste resultaten

  • Inzicht in de materialen die vrijkomen bij sloop of demontage van agrarische gebouwen;
  • Inzicht in mogelijke circulaire toepassingen van de materialen die vrijkomen bij sloop of demontage;
  • Een proef met een regionale projectmarktplaats waarop materialen die vrijkomen uit de vrijkomende agrarische bebouwing aangeboden worden;
  • Inzicht in de mate van bereidheid van de markt om hergebruikmaterialen uit VAB te kopen;
  • Inzicht in de opschaalbaarheid van de projectmarktplaats (plan voor de verder invoering van de marktplaats voor stoppende agrariërs in de regio’s Foodvalley en Amersfoort);
  • Geoptimaliseerd ontwerp van een circulaire stal of gebouw;
  • Inzicht in aanvullende financieringsmogelijkheden om extra kosten op te vangen;
  • Uitgewerkte businesscase van een tijdelijke opslagplaats voor vrijkomende materialen uit VAB in de regio bij een voormalige agrariër;
  • Inzicht in de CO2-besparing als gevolg van het hergebruik of het sluiten van materiaalketens.

Meer weten?

Heeft u vragen of ideeën over het hergebruik van materialen uit stallen of schuren, neem dan contact op met Paulien Keijzer via 033-277 63 90 of p.keijzer@o-gen.nl.