focus op

Over O-gen

Gebiedscoöperatie O-gen is een ondernemende organisatie met een missie. Het verbinden van maatschappelijke organisaties, overheden, terreineigenaren, ondernemers, bedrijven en particulieren in de Gelderse Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. Om zo innovaties tot stand te brengen, de economie te stimuleren en ons gebied aantrekkelijk te maken om te wonen, te werken en te ondernemen.

Gebiedscoöperatie O-gen is een coöperatie van en voor leden. Een gebiedsraad, ofwel ledenraad, stuurt de koers en het werk van O-gen en controleert dit. Voor de regio’s Heuvelrug en Kromme Rijnstreek is een deelgebiedscommissie ingesteld, zij hebben weer een vertegenwoordiging in de gebiedsraad. De financiering voor het werk van O-gen komt o.a. vanuit de provincies en gemeenten, die opdrachten geven aan O-gen voor de uitvoering van hun gebiedsprogramma of coalitieakkoord.

Gebiedscoöperatie O-gen is opgericht in januari 2014. De coöperatie komt voort uit de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei, Programmabureau Heel de Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek.