O-gen Open Café: Ideeën en innovaties

Geweest: 14 november 2017
Waar: Grebbelinie Bezoekerscentrum, Renswoude

Dinsdag 14 november ging het eerste O-gen Open Café van start. Ruim 40 leden en gebiedspartijen bespraken samen innovaties en goede ideeën voor ons buitengebied en maakten plannen om deze ideeën ook echt tot ontwikkeling te krijgen. Bij binnenkomst ontvingen de gasten drie bierviltjes, met daarbij de opdracht om hun idee voor het buitengebied op te schrijven, waarnaar ze opzoek zijn en wat ze te bieden hebben (naam en expertise). Tijdens de koffie stopten de gasten de bierviltjes per categorie in drie vaten.

In de komende jaren wil O-gen, onder andere met caféontmoetingen, leden verbinden en innovatieve en goede ideeën ontwikkelen (lees meer).

Energie, bijenlinten, voedselbossen en natuurinclusieve landbouw

Onder begeleiding van innovatiemakelaars Wicha Benus en Saskia Kemperman, gingen de gasten vervolgens uiteen. Aan vier stamtafels tapten zij de verschillende ideeën uit de vaten en koppelde deze aan het vraag (‘ik ben op zoek naar’) en aanbod (‘ik heb te bieden’) op de muur. Vervolgens zijn innovaties en goede ideeën voor het buitengebied gedeeld. Deze zijn uitgewerkt en onderverdeeld in vijf categorieën: netwerk, energie, natuurinclusief, korte ketens en circulaire economie. Klik hier voor een overzicht van de opgehaalde ideeën.

Zeker op het gebied van natuurinclusief en energie zijn veel ideeën binnengekomen. Het thema energie krijgt daarom een rol in de Gebiedsraad (ledenraad) van O-gen op vrijdag 8 december 2017. Ook het thema natuurinclusief staat hoog op de agenda van O-gen. In de komende tijd kijken de innovatiemakelaars hoe leden hier actief in zijn en bij betrokken kunnen worden.