Bent u op zoek naar subsidie voor uw plattelandsproject? Kom dan op maandag 18 november (Odijk) of dinsdag 19 november (Leusden) naar de LEADER informatiebijeenkomsten. LEADER kan mensen met vernieuwende ideeën voor een duurzaam en toekomstbestendig platteland helpen!

Initiatieven die stad en platteland verbinden, zorgen voor creatief ondernemerschap of nieuwe samenwerkingen tot stand brengen, kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. LEADER kent de volgende thema’s:

Lokaal voedsel: initiatieven die vraag en aanbod van lokale producten bij elkaar brengen.

Educatie: initiatieven die informatie verstrekken over voedselproductie, natuur en/of landschap.

Recreatie: op het platteland is er al veel te beleven. Om recreanten te verleiden een bezoek te brengen aan het platteland wil LEADER inzetten op (gezamenlijke) gebiedspromotie en marketing.

Sociale innovatie: vernieuwende initiatieven rondom de zorg voor elkaar en het op vernieuwende wijze oplossen van maatschappelijke vraagstukken of innovatieve financieringsvormen voor maatschappelijke functies.

Duurzame energie: vernieuwende initiatieven op het platteland die betrekking hebben op het opwekken, opslaan en gebruik van duurzame energie.

Deel uw ideeën in een pitch!
Heeft u ideeën die passen bij een van de thema’s, dan zien wij u graag op maandag 18 of dinsdag 19 november. U kunt tijdens de bijeenkomst uw idee pitchen voor de aanwezigen; dit kan u mooie aandacht en waardevolle tips opleveren. Wilt u pitchen, stuur dan een mail naar communicatie@o-gen.nl.

Maandag 18 november – 15.30 uur
Gemeentehuis Odijk
Singelpark 1
3984 NC Odijk

Dinsdag 19 november – 20.00 uur
Hoeve Groot Zandbrink
Postweg 2
3831 SE Leusden