Het doel van de Korte Keten Hack op 15 en 16 maart was kraakhelder: De boer met IT weer aan het roer! Vijf teams met dataspecialisten werkten aan concepten voor het verbeteren van voedselsystemen in de Regio Foodvalley.

Winnaar Team Croptimizer

Team Croptimizer won. De specialisten van het team werkten aan de uitdaging van Herenboeren Nederland over het inrichten van hun teelt-plan. De tool die zij ontwikkelden adviseert de boer in het teeltseizoen continu over the best next crop. De tool die rekening houdt met het groeiseizoen, het type gewas en de vraag per mond levert de boer advies op maat. Het team bestond uit afgevaardigden van partners van het DataLab Agrifood en partners als JADS, de Grow Campus en de Has Den Bosch.

Het jury oordeel
De jury was unaniem. De oplossing was niet alleen een antwoord op de vraag van Herenboeren. Het biedt een oplossing voor korte keten initiatieven. Croptimizer helpt de teler om vraaggericht te werken en mismatch tussen vraag en aanbod tijdens het teeltseizoen te vermijden.

Korte Keten Hack
De Korte Keten Hack brengt ICT en landbouw bij elkaar. Creatieve mensen zetten hun vakkennis in voor IT vraagstukken in de landbouw om maatschappelijke opgaven te vertalen in innovatiekansen voor de boer. De Korte Keten Hack is een initiatief van Gebiedscoöperatie O-gen, de gemeente Barneveld, de gemeente Ede, biologische groothandel Do It, Rabobank en Zorgboerderij ’t Paradijs.

Lees ook het uitgebreide verslag van de Korte Keten Hack

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *