focus op

Kavelruil Binnenveld succesvol afgerond

Geplaatst op 18-04-2018

Het kavelruilproces in het Utrechtse deel van het Binnenveld is op 16 april feestelijk afgesloten met het passeren van de akte van toedeling. Mirjam Maasdam, gedeputeerde van provincie Utrecht en Hans van der Pas, burgemeester van Rhenen, opdrachtgever van de kavelruil zetten samen met de notaris namens alle deelnemers hun handtekening onder de akte, in aanwezigheid van de deelnemers en andere betrokken organisaties. Deze kavelruil levert een aanzienlijke bijdrage aan de agrarische structuurversterking in dit deel van het Binnenveld én aan het realiseren van de natuur- en milieuopgaven in het gebied. Daarmee zijn de doelstellingen, die de kavelruilcommissie mee kreeg bij het begin van dit project, vrijwel geheel gerealiseerd.

Vlnr Siem Korver – voorzitter kavelruilcommissie Binnenveld, Gijs de Kruif – kavelruilcommissie Binnenveld, Arjan van Doleweerd – kandidaat notaris, Mirjam Maasdam – gedeputeerde Utrecht, Bert Veldjesgraaf– notaris, Jan Kleijn – wethouder Rhenen, Hans van der Pas – burgemeester Rhenen

300 ha geruild voor landbouw en natuur
Bij de kavelruil zijn in totaal 36 deelnemers betrokken, inclusief Staatsbosbeheer, en verandert de eigenaar en/of gebruiker op bijna 300 ha grond. Door de ruilingen vergroot bij meer dan de helft van de agrarische deelnemers de huiskavel en neemt het aantal losliggende veldkavels af.
De Cuneraweg wordt minder druk. De agrarische ondernemers hoeven minder vaak en minder ver over de weg te rijden.
Door de kavelruil kan de inrichting van de natuurgebieden Elster Buitenwaard, de Achterbergse Hooilanden en het natuurgebied De Hellen nu van start gaan.

Ook wordt de uitvoering van een maatregel uit het landelijk Programma Aanpak Stikstof (PAS) mogelijk gemaakt, waardoor enerzijds het Natura2000 gebied de Hellen beter hydrologisch beschermd wordt en anderzijds vergunningverlening, ook voor in de omgeving gelegen agrarische bedrijven, mogelijk wordt.

Energie uit het gebied maakte de ruil mogelijk
De kavelruilcommissie, bestaande uit Siem Korver, Janine Pijl en Gijs de Kruif werd ambtelijk ondersteund door Jaap Floor en Marianne Boschman van Gebiedscoöperatie O-gen en Herman Sierag van het Kadaster.

Siem Korver vertelt: “Het is belangrijk om met zo’n proces zo veel mogelijk de energie van het gebied zelf te benutten. Het was een intensief proces, waar met veel persoonlijke gesprekken de puzzelstukjes uiteindelijk op zijn plaats zijn gevallen. Eenvoudig was dit proces niet. De kavelruilcommissie heeft zich zeer actief ingezet om voor veel deelnemers hun bedrijfssituatie voor de toekomst te verbeteren. En met de ontstane ruimte konden we ook invulling geven aan alle natuurdoelen. We kunnen trots zijn op het resultaat, waarbij zowel de landbouwstructuur verbeterd is én er natuur wordt gerealiseerd.”