focus op

Informatiebijeenkomst flexibel peilbeheer op 24 mei

Geplaatst op 26-04-2018

Op 24 mei bent u van harte welkom bij de informatiebijeenkomst over flexibel peilbeheer in Overberg!

Tijdens de bijeenkomst vertellen we u over nieuwe manieren van waterpeilbeheer en drainage en de voortgang van het project Flexibel Peilbeheer Utrecht-Oost. Binnen het project vergroten we de kennis over het functioneren van het lokale watersysteem en het effect op de gewasopbrengst. Dit doen we door de aanleg van stuwen, regelbare drainage en een monitoringssysteem.

Tijdens de bijeenkomst vertellen we u wat we onderzoeken en wat boeren en waterschap met deze ervaring en kennis willen bereiken. We informeren u over het nut en noodzaak van flexibel peilbeheer aan de hand van ervaringen die elders zijn opgedaan. Ook maken we de vergelijking met reguliere drainage. Aan het einde van de bijeenkomst neemt gastheer Wim Thomassen u mee naar de peilgestuurde drainage op zijn land en vertelt hij waarom hij aan het project meedoet en wat zijn ervaringen zijn. Lees meer…