De Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben dinsdag 14 mei de openstellingsbesluiten voor drie POP3-subsidieregelingen vastgesteld.

Het gaat om:

  • Kennisoverdracht
  • Samenwerking voor innovatie
  • Fysieke Investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische bedrijven

Informatie over de subsidieregelingen lees je op: https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/pop-3/

Op de foto:
Onderdeel van een fertigatiesysteem voor de fruitteelt