focus op

Vernieuwers en financierders bij elkaar op Landgoed Anderstein

Geplaatst op 23-04-2018

Financiers zoeken naar vernieuwende initiatieven voor het platteland en nóg meer initiatiefnemers zitten verlegen om financiering. Op 11 april ontmoetten vernieuwers en financiers elkaar in het O-gen Open Café  op Landgoed Anderstein in Maarsbergen. De o-gen van 50 leden en niet-leden gingen open voor financiering van innovatieve ideeën, vernieuwende projecten of (startende) ondernemingen in het landelijk gebied.

In het café lieten Gebiedscoöperatie O-gen, LTO Noord Fondsen, Rabobank Gelderse Vallei, Nationaal Groenfonds, EBU Fondsen en Ontwikkelmaatschappij Oost NL zien welke financieringsmogelijkheden er zijn voor jouw initiatief. Via speeddating was er vervolgens de mogelijkheid om één op één met financiers over jouw idee, project of (startende) onderneming te praten.

Innovaties en startups in de Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek

Er zijn veel plekken waar initiatiefnemers met financieringsvragen terecht kunnen. Ook het aantal alternatieve financieringsvormen neemt toe, maar dit maakt de markt minder doorzichtig. Gebiedscoöperatie O-gen wil de mogelijkheden voor idee en oplossing vereenvoudigen. “Het O-gen Open Café is hier een prima middel voor”, aldus directeur Gerard van Santen. “Het café is een maandelijkse ontmoetingsplek waar inwoners, ondernemers, organisaties en overheden als lid van O-gen hun ambities voor het landelijk gebied uitwisselen en aan elkaar verbinden. Samen werken we onder de vlag van O-gen aan een sterk en mooi landelijk gebied in de regio Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. Onze leden snappen dat we elkaar op het gebied van financiering nodig hebben om innovaties en startups een kans te bieden. In deze regio bruist het van ondernemers en inwoners die actief bezig zijn om te vernieuwen, initiatieven te ontplooien, projecten uit te voeren en resultaten te behalen. Er heerst een goed ondernemersklimaat om gebiedsontwikkeling naar een nieuw niveau te brengen. Dit zien we terug in de O-gen Open Cafés.”

O-gen Fonds voor ontwikkeling en innovatie

Zelf wil O-gen voorop lopen in het financieel mogelijk maken van initiatieven en ontwikkelingen. Begin dit jaar is daarom een start gemaakt met het O-gen Fonds. Dit fonds ondersteunt gebiedspartijen met bijvoorbeeld leningen, veelal onder gunstige voorwaarden, om kansrijke ideeën die bijdragen aan de ontwikkeling van het gebied een vliegende start te geven. Het fonds verstrekt leningen aan bedrijven, organisaties en samenwerkende burgers voor activiteiten bijvoorbeeld op het gebied van agro en food, klimaat en energie, nieuwe verdienmodellen voor natuur en recreatie, verduurzaming, digitalisering en circulaire economie. “Met het O-gen Fonds hebben we ook de middelen beschikbaar om daad bij het woord te voegen en (beginnend) ondernemerschap in het gebied te stimuleren”.