Maakt u voedselproducten voor de lokale markt in de provincie Utrecht? En bent u toe aan volgende stappen daarin? Of staat u aan het begin van het traject om producten te gaan ontwikkelen en bent u benieuwd wat daar allemaal bij komt kijken? Schrijf u dan nu in voor de eerste van onze drie leergangen ‘Wat speelt er in de markt?’ op dinsdag 28 januari 2020 in Abcoude. Wij gaan helpen bij het beter te presteren op de lokale voedselmarkt.

Wat kunt u verwachten?
Onder begeleiding van experts kunt u marktkennis vergroten. Je krijgt inzicht in de nieuwste trends en ontwikkelingen binnen de verschillende productcategorieën. Waar zitten de groeimogelijkheden? Kaas, yoghurt, kleinfruit of juist hele andere producten? We laten je zien hoe het proces van productontwikkeling er uit ziet, hoe groot de markt voor lokale producten in Utrecht eigenlijk is. En hoe u als ondernemer en voedselproducent stappen kunt zetten om succesvol te kunnen leveren aan winkels, horeca en zorginstellingen. Uiteraard ontmoet u collega ondernemers die met dezelfde dingen bezig zijn en uw netwerk uitbreiden.

Programma

19.45 uur: Inloop met koffie en thee bij Anna Haen, Gein Zuid 23a, Abcoude

20.00 uur: Welkom en kennismaking door Sandra van Kampen (project Lokaal Voedsel Utrecht). Korte introductie door Henno Hak, boer bij Anna’s Hoeve en medeoprichter van Groene Hart Coöperatie

20.15 uur: Wat speelt er in de markt? Inleiding over food trends, marktontwikkelingen en kerncijfers (in retail) door food marketeer Albert de Hollander

21.00 uur: Waar sta jij zelf? Workshop productontwikkeling door food marketeer Albert de Hollander en voedselmakelaar Linette Mak (Lokaal Voedsel Utrecht) met uitleg over de 17 stappen binnen New Product Development (NPD). Welke stappen heb je al doorlopen voor jouw (nieuwe) product? Welke stappen moet je nog doorlopen? Wat lukt zelf en waar heb je hulp bij nodig?

21.45 uur: Afsluiting en vervolg

De avond staat onder leiding van Sandra van Kampen en Linette Mak.

Makers ondersteunen op weg naar onderscheidende producten
De leergang ‘Wat speelt er in de markt?’ maakt deel uit van een serie van drie avonden, waarin we producenten uit de provincie Utrecht willen ondersteunen in de ontwikkeling van onderscheidende producten voor de regionale markt.

De onderwerpen die op de drie avonden aan bod komen zijn:

  • Wat speelt er in de markt? Doel: marktkennis vergroten en inzicht bieden in productontwikkeling. 28 januari 2020, Anna Haen in Abcoude
  • Hoe ontwikkel je een onderscheidend product? Doel: inzicht bieden hoe je een onderscheidend product ontwikkelt qua look & feel (met extra aandacht voor verpakking & etikettering). 17 maart 2020, Het Lokaal in Amersfoort
  • Hoe vertel je jouw verhaal? Doel: vermarkten (storytelling/pitchen) met uitleg en oefeningen hoe je welk deel van jouw verhaal vertelt. 12 mei 2020, restaurant in de stad Utrecht

Deelnemen
Deelname aan deze serie van drie leergangen is gratis. Wel vragen we commitment om met het onderwerp productontwikkeling aan de slag te gaan, kennis en ervaringen te delen, de voortgang te monitoren én alle drie de bijeenkomsten mee te doen. We werken in een groep van 15-25 mensen, dus er is veel aandacht voor jouw eigen leerproces.

Opgeven kan bij linette@lokaalvoedsel-utrecht.nu. Ook voor meer informatie kun je bij haar terecht, telefoon 06 27026075.

Organisatie
De organisatie van deze drie leergangen is in handen van de proeftuin ‘Lokaal Voedsel Utrecht’ (LVU), een initiatief van LEADER Weidse Veenweiden en LEADER Utrecht-Oost. Dit project wil aanbieders en afnemers van lokaal voedsel in de provincie Utrecht helpen bij het verstevigen van het marktsegment voor lokaal voedsel bij retail, zorginstellingen en in de horeca. In de proeftuin LVU brengen we aanbod en afzet bij elkaar, leren we van wat wel en niet werkt, delen we kennis en werken we aan verdieping. Zo hopen we een vliegwiel te creëren en de markt voor regionaal voedsel in Utrecht een extra boost te geven. Geen nieuw initiatief dus, maar een versterking en opschaling van de goede stappen die er in deze mooie regio al genomen zijn. Deze leergangen vinden plaats in samenwerking met de boerencoöperatie Local2Local.

Foto: Barbara Vergeer

Startbijeenkomst Landbouwnetwerk Salentein

Landbouwnetwerk Salentein is dinsdag 17 december officieel van start gegaan. In de Veenderhoeve in De Klomp bekrachtigden de netwerk partners de samenwerking. Ook de website van het landbouwnetwerk werd gelanceerd. Agrarische ondernemers, industrie, overheden, financiers en kennisinstellingen doen mee. Samen werken ze aan een toekomstbestendig, vitaal agrarisch ondernemerschap.

Tijdens de startbijeenkomst werd gepraat over het nut en de ambities van het netwerk. Zo gaf Gina van Elten (LTO Gelderse Vallei) aan: “Ik ben blij dat ik boer ben in deze regio. Hier wordt gepraat met de boer in plaats van over de boer. Na lang en hard werken zijn we eindelijk op dit startpunt gekomen. De kunst is om binnen Salentein aan de lange termijn te gaan werken en ons te richten op een goede toekomst voor jonge agrariërs.”

Wat is Landbouwnetwerk Salentein?

Het Landbouwnetwerk bestaat uit ketenpartners in en rond de agrarische sector in Regio Foodvalley en omgeving. Het netwerk dankt zijn naam aan het landgoed Salentein waar in 2017 de eerste bijeenkomst plaatsvond en het Manifest van Salentein werd opgesteld. Binnen Landbouwnetwerk Salentein zoeken de partners de samenwerking vanuit de overtuiging dat verandering geen keuze is, maar absolute noodzaak. Zij willen daarom samenwerken aan innovatie in de sector en experimenteren met de focus op ‘het boerenerf’. Het netwerk doet dit door kennisdeling en het samen werken aan concrete projecten en activiteiten. De meerwaarde van Salentein is het verbinden en samenhang brengen tussen projecten en activiteiten. Daardoor kunnen deze elkaar versterken en ontstaat er overzicht voor boeren. Daar waar in de sector zelf behoefte aan is, kan het Landbouwnetwerk bottom-up projecten initiëren of aanjagen. Ook willen de partners financiële middelen uit verschillende bronnen bundelen. Jaarlijks worden in het netwerk samenwerkingsafspraken gemaakt en wordt de voortgang getoetst.

Ondernemersbegeleiding

Een concreet voorbeeld van wat Netwerk Salentein oplevert, is ondernemersbegeleiding voor boeren. Onder de naam ‘Zicht op de Toekomst’ kunnen boeren zich aanmelden en samen met een onafhankelijke begeleider de toekomst van hun bedrijf in kaart brengen. Een ondernemer krijgt zo snel zicht op waar de kansen en mogelijkheden voor zijn of haar boerenbedrijf liggen.

Foodvalley

Voor de Regio Foodvalley is een vitale agrarische sector onmisbaar. Bovendien heeft de regio agrobedrijven en kennisinstellingen met internationale allure. In gezamenlijkheid wordt gewerkt aan de toekomst voor de primaire agrarische sector als onmisbare schakel in de voedselproductieketen en als essentiële partij die werkt aan landschap, bodem, water en biodiversiteit.

Deelnemers

Veel boeren zijn nauw betrokken bij het netwerk en bij de diverse projecten hierbinnen. De deelnemende partners zijn: LTO Noord (afdeling Gelderse Vallei), Plattelandsjongeren Gelderland, AJK Stroe/Wekerom en AJK Ederveen, Boerderij ’t Paradijs, Vallei Boert Bewust, Boerenhart, Regio Foodvalley, O-gen, Aeres, CHE, POV, AgruniekRijnvallei, Rabobank, Van Westreenen, VanDrie Group, Schuiteman, Provincie Gelderland, gemeentes Barneveld, Ede, Nijkerk, Putten, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Met diverse andere partijen lopen momenteel gesprekken omdat zij zich graag willen gaan aansluiten. Het netwerk zal naar verwachting in 2020 verder groeien. Boeren en geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden via de website  www.landbouwnetwerksalentein.nl.

O-gen Open Grand Café

O-gen Open Grand Café 2020: Highlights en vooruitkijken

Op vrijdag 17 januari 2020 heten we u van harte welkom tijdens het tot O-gen Open Grand Café. We starten het nieuwe jaar met ons eerste O-gen Open Café en algemene ledenvergadering. Tijdens deze middag bespreken we de highlights van 2019 en kijken we vooruit naar 2020.

Gastspreker Arie Koornneef over duurzaamheid en samenwerking

Waar waren we bij betrokken? Wat waren de successen? Maar ook, wat liep er stroef? Vooruitkijken doen we op interactieve wijze. Wij vragen u mee te denken rond een aantal actuele thema’s van het landelijk gebied. In het kader van de algemene ledenvergadering is er ook aandacht voor de statutenwijziging rond de werkgebied-namen en de aanscherping van het doel van de coöperatie. Voor we aan de borrel gaan, laten we ons inspireren door Arie Koornneef, directeur bij ASN Bank. Koornneef, afkomstig uit het gebied, vertelt over duurzaamheid, samenwerking en slimme ideeën van en voor ondernemers.

De O-gen Open Cafés waarin altijd een actueel onderwerp uit het landelijk gebied centraal staat, zijn niet meer weg te denken van de O-gen activiteitenkalender. Centraal tijdens de cafés staan kennisoverdracht, inspiratie en ontmoeten. Dit doen we ook op 17 januari.

Programma O-gen Open Grand Café

13.00 uur – Ontvangst
13.25 uur – Welkom door O-gen voorzitter Jan Wolleswinkel
13.30 uur – Hoogtepunten, nieuwe plannen en actuele thema’s door Gerard van Santen
14.30 uur – Arie Koornneef, directeur ASN Bank over duurzaamheid, slimme ideeën van en voor ondernemers en samenwerking
15.00 uur – Netwerkborrel

Locatie

Grebbelounge
Buursteeg 2
3927 EJ Renswoude

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

O-gen in de vakjury voor inrichting van de Gilbertgaard

Gebiedscoöperatie O-gen is gevraagd om in de vakjury te zitten, die bepaald welk ontwerp voor de nieuwe inrichting van het gebied Gilbertgaard wint. Stichting Gilbert van Schoonbeke in Veenendaal streeft een duurzame ontwikkeling voor het gebied na. Waarbij Gilbertgaard een ontmoetingsplaats wordt met een rijke biodiversiteit, die stadslandbouw en recreatieve mogelijkheden combineert.

Herontdekking van natuur en welbevinden

De werkgroep ‘Schoon Gilbert’ heeft 7 landschapsarchitecten geselecteerd in de regio Food Valley en regio Antwerpen. Bij de wensen voor het ontwerp is het centrale thema het creëren van een ontmoetingsplaats met een rijke biodiversiteit, waarbij stadslandbouw gecombineerd wordt met recreatieve mogelijkheden (zoals wandelpaden). Zodat er een gebied ontstaat waar de mens de natuur ontmoet en de betekenis daarvan voor zijn gezondheid en welbevinden (her)ontdekt. Gerard van Santen, directeur van O-gen, zit in de vakjury die de plannen voor de inrichting van de Gilbertgaard beoordeelt. De prijs wordt op 13 september 2019 uitgereikt.

Gilbertjaar 2019

In 2019 is het 500 jaar geleden dat Gilbert van Schoonbeke werd geboren. Gilbert was een stedenbouwer en ondernemer uit België. Voor de uitbreiding van Antwerpen had hij turf nodig. Die turf haalde hij in de Gelderse Vallei, zo gaat het verhaal. En zo was hij mede van invloed op het ontstaan van Veenendaal. Van Schoonbeke was zijn tijd ver vooruit. In zijn korte leven – hij werd slechts 37 jaar oud – bereikte hij veel. Hij bouwde niet alleen Antwerpen, hij brouwde ook bier. Hij was een ondernemer en vernieuwer en daarmee een prachtig voorbeeldfiguur voor Veenendaal.

Stichting Gilbert van Schoonbeke Veenendaal
Het Gilbertjaar2019 in Veenendaal is een initiatief van de Stichting Gilbert van Schoonbeke Veenendaal.

 

Winter op het Fort

Winter op het Fort bij Bezoekerscentrum Grebbelinie

Op 28 en 29 december is het Winter op het Fort in Renswoude. En daar is vanalles te doen. Beleef de geschiedenis van de Grebbelinie in winterse sferen met kraampjes en hapjes en drankjes.

De Grebbelinie van toen beleven

Winter op het Fort Grebbelinie

Winter op het Fort Grebbelinie

Ga mee terug in de tijd en beleef de winter van de 80-jarige oorlog op het fort aan de Grebbelinie. Soldaten en piekdragers tonen het leven op het slagveld tijdens de 80-jarige oorlog. Verschillende kampementen zijn natuurgetrouw opgezet. Er zijn demonstraties met paarden. Vikingen demonstreren hun vechtkunst. Kinderen kunnen boogschieten. En op zaterdagavond is er een bijzondere Vuurshow, met vuurspuwers en artiesten die jongleren met vuurpotten.

Smakelijke markt en oude ambachten

Kom proeven van lekkere producten zoals fudge en honingwijn, warme chocolademelk en Fish & Chips. Behalve hapjes en drankjes is er een gezellige Handelsmarkt en een Ambachtsmarkt met demonstraties van oude ambachten.

Winter op het Fort

Het Grebbelinie Bezoekerscentrum organiseert dit evenement in samenwerking met de reenactors van het O’Neill Regiment (Tachtigjarige oorlog), The Ravens (vikingen) en Leefgroep Kelten en Germanen.

Twee dagen winter op 28 en 29 december

Winter aan de Fort vindt plaats op 28 december 2019 en 29 december 2019. Beide dage starten om 11.00 uur. Zaterdag 28 december gaat het evenement door tot 20.00 uur en zondag 29 december tot 17.00 uur.

Op zaterdag 28 december is er om 15:30 een rondleiding over het Fort. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de balie in het bezoekerscentrum.

Locatie en prijzen

Winter op de Grebbelinie

Grebbelinie Bezoekerscentrum
Buursteeg 2
3927 EJ Renswoude

Prijzen
Dagpas: volwassenen €5
kinderen 4 t/m 12 jaar €3
t/m 3 jaar gratis

De prijzen zijn inclusief een kopje koffie of glaasje limonade.

Expositie Grebbelinie Bezoekerscentrum

Wilt u tijdens het evenement ook nog de expositie van Grebbelinie Bezoekerscentrum bezoeken, dan zijn de entreekosten €2.

Platformoverleg VAB

Platformoverleg VAB voor beleidsmakers

Donderdag 14 november vond in Leusden het platformoverleg over VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) plaats. Deelnemers aan de bijeenkomst waren afgevaardigden van gemeenten, provincie, plattelandsorganisaties en banken. Zij luisterden naar de verhalen van VAB-programmamanager Rob van Arkel, procesmanager buitengebied Klaske Ypma en planoloog Helmer Wieringa.

Vergroten kennis VAB door samenwerking

Het doel van het platformoverleg VAB is leren en inspireren. VAB-programmamanager Rob van Arkel trapte af met zijn verhaal over de vier sporen van het VAB strategiedocument: Verbrede samenwerking en beleidsontwikkeling, Experimenteren en innoveren, Data gedreven aanpak en Bewustwording en ondersteuning.

Vrijkomende Agrarische Bebouwing vraagt om maatwerk 

Klaske Ypma spreekt over maatwerk, want een bijdrage leveren aan een vitaal platteland zal altijd maatwerk vereisen. De vraag is hoe dit vast te leggen is in het beleid van met name gemeenten. Ypma deed drie experimenten in de regio’s en concludeerde dat maatwerk mogelijk is, maar dat er dan wel aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan. Zij stelde hiervoor een handige checklist op die beleidsmakers helpt bij initiatieven rond vrijkomende agrarische bebouwing.

De andere kijk op VAB

VAB staat volgens planoloog Helmer Wieringa ook voor Vernieuwing Agrarische Bedrijfsactiviteiten. Het verhaal van de planoloog gaat over opvoeden, voorbereiden en met elkaar bepalen wat belangrijk is. Zijn acht principes bij Vernieuwing Agrarische Bedrijfsactiviteiten zijn als volgt:
1. Denk bij elke vraag vanuit de gebiedswaarde (van groot naar klein). Zonder visie geen gebiedswaarde
2. Communiceer gewenste gebiedswaarden en grenzen als doelen voor VAB-vernieuwing (uitnodigingsplanologie)
3. Denk in gewenste activiteiten en hun bijdrage. Laat bebouwing nooit leidend zijn
4. Denk vanuit de relaties: ‘grond-gebied-erf’ en ‘erf-activiteiten-gebouw’
5. Richt alle aandacht is op verbinden én het organiseren van het verbinden
6. Check de ondernemerskwaliteiten van agrariërs
7. Organiseer ruimte om te experimenteren en zorg voor een helder tijdpad
8. Formuleer nieuw beleid dat deze principes tot principes maakt

De samenvatting van de presentatie van Helmer Wieringa is hier te lezen.

VAB handvatten maatwerk

Maatwerk bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

Alle gemeenten hebben ermee te maken: een grote hoeveelheid landelijke bedrijfsruimte dat door VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) leeg komt te staan. Hoe zorgt u er als gemeente en provincie voor dat u maatwerk kunt bieden, waarmee de boer en de omgeving zijn geholpen?

Aan de hand van drie cases is er een checklist samengesteld met zeven handvatten. Deze handvatten helpen u als gemeente op weg om maatwerk te kunnen leveren bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) in uw omgeving.

Zeven handvatten voor maatwerk bij VAB

1. Richt een regionaal Ruimtelijk Kwaliteitsteam op dat meedenkt bij casussen

Dit team, van ongeveer zes personen, kan bestaan uit ervaringsdeskundigen van gemeenten, provincie en een ruimtelijk kwaliteitsexpert zoals een landschapsarchitect. Het Ruimtelijk Kwaliteitsteam denkt met de gemeente mee over een integrale oplossing voor VAB. Bovendien kan het team een onafhankelijke toets uitbrengen. Zo komt de casus-ervaring in het collectieve geheugen van het Ruimtelijk Kwaliteitsteam. Het team komt bijeen op het moment dat de initiatiefnemer en de gemeente hun eigen wensbeelden scherp hebben en de initiatiefnemer het businessplan heeft ingediend.

2. Bespreek de VAB-casus in een integraal team

Bepaal de uitgangspunten in een integraal team van beleidsambtenaren, ambtenaren van de Omgevingsdienst en specialisten op het gebied van water, landschap, natuur, recreatie, cultuurhistorie en landbouw. Bespreek wat de casus kan bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en bepaal welke procedure passend is. Wijs een procesmatige en inhoudelijke verantwoordelijke aan die zorgt voor goede communicatie tussen alle betrokkenen. Het team komt bijeen zodra de casus informeel is ingebracht bij een ambtenaar of een wethouder. Evalueer de voortgang van de casus regelmatig met het team.

3. Creëer wederzijds begrip, goede communicatie en openheid

Spreek met elkaar vooraf goed door hoe het proces gaat verlopen, wat de verwachtingen zijn en welke verplichtingen daarbij horen. Wanneer alle partijen openheid van zaken geven, leidt dat tot commitment. Openheid betekent trouwens ook dat er inzicht wordt geven in de financiering van het initiatief.
Stel een plan van aanpak op waarin afspraken staan over het te bereiken wensbeeld, de uitvoering daarvan en de taakverdeling tussen de gemeenten en de initiatiefnemer. Blijf met elkaar in gesprek. Ook na het politieke besluit.

4. Onderhandel om tot maatwerk te komen

Heeft de initiatiefnemer specifieke wensen of verkeert hij in een handhavingssituatie? Dan kan de gemeente in de onderhandeling de initiatiefnemer – buiten de gangbare kaders -vragen om een grotere bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de VAB-locatie en het gebied eromheen.

5. Zorg voor een visie

Een goed onderbouwd antwoord over hoe een initiatief kan bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied, kan alleen worden gegeven wanneer de gemeente een duidelijke en vastgestelde visie op het buitengebied heeft. Deze visie zal heldere ontwerprichtlijnen per landschap voor erf en omgeving moeten bevatten. Hiermee wordt de visie ook een inspirerend document met duidelijke handvatten voor gemeente en initiatiefnemers die te maken hebben met Vrijkomende Agrarische Bebouwing.

6. Onderzoek mogelijkheden voor tijdelijk herbestemmen

Onderzoek en verdiep de mogelijkheden voor een bredere toepassing van het tijdelijk herbestemmen van VAB-locaties. Het tijdelijk herbestemmen kan een instrument zijn om het gewenste einddoel van het initiatief op die VAB-locatie te bereiken. Let daarbij op handhaving, procedures en juridische aspecten.

7. Deel opgedane kennis over maatwerk bij VAB

Deel de uitkomsten van de VAB-casussen in de beide regio’s voor de vergroting van kennis over hoe je als gemeente of provincie maatwerk kunt leveren bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Samen weet je meer!

VAB is vraagstuk voor veel partijen

Gebiedscoöperatie O-gen coördineert voor de regio’s Amersfoort en Foodvalley (15 gemeenten) een breed programma waarin wordt samengewerkt aan het omgaan met het complexe vraagstuk van Vrijgekomen Agrarische Bebouwing (VAB). Bij het VAB-vraagstuk zijn vele partijen betrokken; naast boeren zijn dit ook banken, adviseurs, provincie en gemeenten. Eigenlijk hebben alle organisaties die het erf van de boer betreden te maken met de vraagstukken rond Vrijgekomen Agrarische Bebouwing.

Meer weten over VAB

Wilt u meer weten over het programma rond Vrijgekomen Agrarische Bebouwing (VAB), neem dan contact op met projectadviseur Rob van Arkel of projectleider Hans Hubers. Of lees het Strategiedocument 2019-2021 ‘Samen slimmer, sneller en efficiënter aan de slag met VAB’ voor de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing in de regio’s Foodvalley en Amersfoort.

Biologische fruitteelt

Biologische fruitteelt is één van de thema’s binnen het project ‘Duurzame Fruitteelt Utrecht’ (DUIT). Het bedrijf Merkens in Werkhoven werkt sinds enkele jaren biologisch. In de praktijk verandert er veel zoals een andere benadering van bodem & bemesting en van ziekten & plagen. Diverse demo’s in DUIT lichten de biologische oplossingen toe.


Uitgebalanceerde grond voor kwaliteitsfruit

Het thema van de bijeenkomst is de bodem: Ken uw grond. Hoe kunt u de bodem op uw bedrijf verbeteren. Doel is om de calciumopname te bevorderen. Sterke vruchten van een actieve bodem. Om de grond te verbeteren, moet je eerst de grond kennen. Van het biologisch appelperceel zijn bodemanalyses genomen en is een bodemscan gemaakt. Dit samen met de ervaring van de teler is gesmeed tot plan waarin gekeken wordt naar verschillende strategieën om de calcium opname te verbeteren. De grond als basis voor kwaliteit.


Bodembijeenkomst biologische fruitteelt

Op dinsdag 3 december bekijken we de bodem in het perceel en gaan we in op de kenmerken en eigenschappen van de grond aan de hand van bodemanalyses en een bodemscan. Wat zijn de sterke en de zwakke kanten? Hoe kunnen we de grond verbeteren en wat is daarvoor nodig? U krijgt praktische kennis als basis voor de teelt van kwaliteitsfruit.

 

Programma
14.45 – Welkom
15.00 – Start bijeenkomst met aandacht voor de percelen en hun ligging; wat vertellen de grondkaarten?
15.30 – Bezoek perceel waarbij we kijken in de grond, profielkuilen op verschillende gedeeltes van het perceel
16.30 – Bodemanalyses en strategieën om de bodem te verbeteren

Sprekers: Gerjan Brouwer van Delphy en Bart Timmermans van het Louis Bolk Instituut

Datum: dinsdag 3 december

Tijdstip: 14.45 – 17.00 uur

Locatie: Jacco Merkens, Molenspoor 3a, Werkhoven

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar Karolien van Raak (k.vanraak@delphy.nl).

Ook interessant:

In december 2019 start de cursus Biologische Fruitteelt. Alles wat u moet weten als u aan biologische fruitteelt doet of wilt gaan doen wordt u in deze cursus aangeboden. U krijgt informatie over fruit, de juiste bodem, het gebruik van organische meststoffen, ziektes en plagen, het gebruik van machines, boomstrookbeheer, ondergroei, het sorteren en verkopen van biologisch fruit en wet- en regelgeving. Tijdens de cursus brengt u bezoeken aan meerdere bedrijven waarbij de ondernemers hun kennis en ervaringen van de biologische fruitteelt met u delen.

De cursus wordt georganiseerd door Delphy, Worldwide Expertise for Food & Flowers. Meld u snel aan, want de eerste cursusdag is al op 4 december.

Infoavond subsidie jonge landbouwers

Jonge boeren die subsidie zoeken voor duurzame investeringen opgelet! Bent u een boer van maximaal 40 jaar, wilt u duurzaam investeren in uw bedrijf en wilt u daarvoor gebruik maken van de POP3-subsidieregeling Jonge Landbouwers (JoLa)? Kom dan op 3 december 2019 naar de informatieavond van de provincie Utrecht over de subsidieregeling JoLa. Tijdens deze infoavond krijgt u informatie en tips die het doen van een aanvraag voor deze subsidie voor jonge boeren makkelijker maken.

Voor jonge landbouwers die willen verduurzamen

Namens Europa stelt de provincie Utrecht vier ton subsidie beschikbaar aan jonge landbouwers die investeringen willen doen die bijdragen aan verbetering van het milieu, de klimaatbestendigheid, het dierenwelzijn, de volks- en diergezondheid, het landschap/ruimtelijke kwaliteit of de biodiversiteit. Op de investeringslijst staan de investeringen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. De lijst is grotendeels vergelijkbaar met die van 2018. Toen zijn vooral investeringen gedaan in zonnepanelen, koematrassen, emissie-arme vloeren en precisiebemesting. De subsidieregeling staat open van 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020.

Infoavond subsidie Jonge Landbouwers 

De informatieavond is op dinsdag 3 december in Hajé Nieuwegein, Waterliniedok 1, 3433 NV Nieuwegein. U bent welkom vanaf 19.45 uur. Om 20.00 uur start het programma. Om 22.00 uur is de afsluiting met een borrel.

Aanmelden voor de infoavond over JoLa

Bent u erbij op 3 december? Meld u dan aan via het aanmeldformulier voor de Informatiebijeenkomst JoLa, de subsidieregeling voor Jonge Landbouwers.

Meer weten over de subsidie voor jonge landbouwers?

Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling op www.provincie-utrecht.nl/pop3.

Ook interessant:

Er zijn nog meer financieringsmogelijkheden voor innovatie en goede ideeën die bijdragen aan de ontwikkeling van een krachtig en vitaal buitengebied en platteland in de Vallei, Utrechtse Heuvelrug of Kromme Rijnstreek. Lees hier meer over financiering, subsidieregelingen en fondsen.