Bent u geïnteresseerd in kringlooplandbouw? Kom dan op donderdag 19 september naar de demo van Boerenverstand in Woudenberg. Op het bedrijf van Marco van der Wind worden verschillende proeven en thema’s besproken die elk een onderdeel van kringlooplandbouw belichten.

Thema’s:
– Ervaringen van het voercentrum; Marco van der Wind
– Grote verschillen in grasmonsters dit voorjaar; Wim de Hoop/Bert vd Brink
– Demonstratie van spaakwielbemester; Marco den Uijl
– Resultaten grasonderzaai in maïs; Wilco van Cooten
– Nieuwe Nederlandse Weiden; ervaringen en kansen; Wim van der Geest
– Verdienmodellen met kringlooplandbouw; Frank Verhoeven

Maïsdemo
Aansluitend op de kringloopdemo’s is er op het Voercentrum een maïsdemo.

Waar? Voercentrum Gelderse Vallei, Voskuilerweg 47, 3931 MV Woudenberg
Wanneer? vanaf 13:15 uur
Voor wie? voor iedereen

De demo’s zijn van 13.30 uur tot 15.30 uur. Er is koffie vanaf 15.30 uur.

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail naar daan@boerenverstand.nl

Uitnodiging_Demomiddag_19_september_Voercentrum_Woudenberg