focus op

Voormalige gemeentewerf Leusden te koop

Geplaatst op 10-11-2017

De gemeente Leusden biedt het voormalige gemeentewerfterrein aan de Hamersveldseweg te Leusden te koop aan. Verkoop vindt plaats via een openbare inschrijving op basis van een Publiek Programma van Eisen (PPvE). De koper zal het complex na aankoop ontwikkelen tot een locatie voor duurzaam maatschappelijk ondernemen.

Publiek Programma van Eisen en Biedboek

Het op 20 april 2017 door de gemeenteraad van Leusden vastgestelde PPvE vormt het (ruimtelijk) kader voor deze ontwikkeling. Gegadigden wordt gevraagd een ontwikkelingsvoorstel in te dienen met bieding, uiterlijk op 29 december 2017. Een beoordelingscommissie toetst of de plannen passen binnen het PPvE en beoordeelt de kwaliteit van de plannen. Op 17 januari 2018 vindt een openbare zitting plaats waarin duidelijk wordt aan welke inschrijver (onder voorwaarden) gegund zal worden.

Download hier het PPvE en hier het “Biedboek Gemeentewerf Hamersveldseweg” met uitgebreide beschrijving van het object, de verkoopprocedure en de inschrijvingsvoorwaarden of kijk op de website van de gemeente Leusden (www.leusden.nl/gemeentewerf).

Nota van inlichtingen 1

Onderdeel van de verkoopprocedure is de mogelijkheid vragen te stellen aan de verkopende partij. De vragen zoals gesteld tot 2 oktober en de bijbehorende antwoorden zijn opgenomen in een Nota van Inlichtingen. In de Nota van Inlichtingen wordt verwezen naar enkele bijlagen, deze zijn hier te raadplegen.

Nota van inlichtingen 2
Onderdeel van de verkoopprocedure is de mogelijkheid om in tweede instantie vragen te stellen aan de verkopende partij en om vanuit de verkoper nadere informatie te verstrekken.
De weerslag hiervan is opgenomen in een tweede Nota van Inlichtingen. De betreffende documenten zijn hieronder vermeld en te raadplegen.

De verkoopprocedure wordt begeleid door Gebiedscoöperatie O-gen, contactpersoon is Anne Jansen (a.jansen@o-gen.nl).