focus op

Terugblik ‘samenwerken aan leefbaarheid Utrecht-Oost’

Geplaatst op 20-11-2017

Maandag 9 oktober 2017 vond er een bijeenkomst plaats voor ‘samenwerken aan leefbaarheid in Utrecht-Oost’. De oogst van deze avond is in één document uitgewerkt: “Uitkomsten en ondersteuningsaanbod”. Waar mogelijk is aangegeven welk ondersteuningsaanbod er nu al is en waarvan u dus nu al gebruik kunt maken. Verder is bepaald wat er nog kan worden ontwikkeld en/of georganiseerd om in de behoefte te voorzien. Voor dit laatste is het van belang dat we van u vernemen waar u concreet behoefte aan heeft. Wij stellen het daarom op prijs als u per ommegaande mail kunt laten weten aan welke activiteiten u wilt deelnemen. Dit kunt u doorgeven aan Pauline van Der Gun via pauline.van.der.gun@provincie-utrecht.nl.

Terugblik op 9 oktober 2017

We werden gastvrij ontvangen bij de dorpshuis De Twee Marken in Maarn. De avond werd geopend met een welkom door Gerard van Santen (directeur Gebiedscoöperatie O-gen). Ook Melis van der Groep (burgemeester van Bunschoten en portefeuillehouder Leefbaarheid bij Gebiedscoöperatie O-gen) en Tjapko Poppens (burgemeester Wijk bij Duurstede, voorzitter LEADER Utrecht Oost) maakten duidelijk dat de inwoners uit de kernen zelf het beste weten wat er mogelijk is, dat bewoners in Utrecht Oost zelf veel kunnen en dat samenwerking belangrijk is om leefbaarheid in de kernen een impuls te geven. Daarvoor slaan we als regionale ondersteuningsclubs, zoals Gebiedscoöperatie O-gen, Zorgbelang Gelderland/Utrecht, KNHM en Omzien naar Elkaar de handen ineen.

Maike van der Maat, coördinator van LEADER, heeft de avond als gespreksleider geleid. Er werden korte pitches verzorgd over het LEADER-programma, Omzien, Leefbaarheidsprogramma provincie Utrecht door Jaap Floor en Kern met Pit. Deze presentaties zijn te vinden in het document “Presentatie Leefbaarheid 9 oktober”. Ook werden alle aanwezigen gevraagd om hun “Vraag van Vandaag” te noteren. Deze zijn hier te vinden “Uitwerking Vraag van Vandaag”.

Daarna gingen we in vier groepen uiteen om verder door te praten over:

  • Hoe start ik en hoe hou in een initiatief draaiend?
  • Lokaal samenspel; hoe werken bewonersinitiatief, gemeente en andere professionals goed samen?
  • Verdienmodellen, hoe zorg ik voor structurele financiering?
  • Wet- en regelgeving: waar heb ik mee te maken?

De uitkomsten van deze thematafels zijn aan het eind van de avond kort gepresenteerd. In de slotronde werd duidelijk opgeroepen dat bijeenkomsten belangrijk en zinvol zijn, maar dat initiatieven behoefte hebben aan duidelijke ondersteuning en klare taal. Actie en doen dus.

Na afloop was er tijd voor een drankje en hapje en alle ruimte om te netwerken. Het gesprek werd daar voortgezet.