focus op

Subsidie voor jouw project

Hieronder vind je de huidige mogelijkheden om een subsidie aan te vragen voor een project of deelname aan een project aan te vragen waar subsidies voor beschikbaar zijn gesteld.

  • Streekfonds Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland
    Vanaf 1 februari kunnen belangstellenden een aanvraag indienen bij het Streekfonds Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. Het Streekfonds Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland levert een stimuleringsbijdrage aan activiteiten en projecten die tot doel hebben: het behoud, ontwikkeling en beleving van de natuurwaarden, landschappelijke waarden, en cultuurhistorische waarden welke kenmerkend zijn voor het NLAE. Klik hier voor meer informatie.
  • LEADER Utrecht-Oost
    Heeft u een vernieuwend idee dat bijdraagt aan de lokale economie en de ontwikkeling van het platteland? Misschien kan het LEADER-programma u verder helpen. Kijk hier voor meer informatie.

 

Gebiedscoöperatie O-gen
Buursteeg 2
3927 EJ Renswoude
T: (033) 277 63 90