focus op

Samenwerken aan leefbaarheid in Utrecht-Oost op 9 oktober

Geplaatst op 13-09-2017

Streekplatform Kromme Rijn & Heuvelrug, LEADER Utrecht-Oost en het project ‘Versterking leefbaarheid kleine kernen’ nodigen u uit voor de bijeenkomst: ‘Samenwerken aan leefbaarheid in Utrecht-Oost’. Bent u als deelnemer, initiatiefnemer, ambtenaar, bestuurder of bewoner lid van of betrokken bij een bewonersorganisatie of een initiatief op het gebied van leefbaarheid of zorg voor elkaar? Of wilt u zelf een initiatief starten? Kom dan op maandagavond 9 oktober naar de bijeenkomst ‘Leefbaarheid in Utrecht-Oost’ in Maarn.

Samenwerken aan leefbaarheid in Utrecht-Oost

Op 29 juni jl. organiseerde de provincie Utrecht een startbijeenkomst in Westbroek, met het thema ‘Samen werken aan Leefbaarheid’. Hier werd duidelijk dat het thema leeft, maar er nog een weg te gaan is naar meer eigen initiatief en het realiseren van ruimte en middelen voor dit thema. Om dit met elkaar verder te verkennen organiseren wij op 9 oktober een vervolgbijeenkomst.

(Financiële) ondersteuning

Bestaande en startende bewonersinitiatieven en -organisaties uit Utrecht-Oost zijn uitgenodigd. U maakt kennis met andere initiatieven en leert van elkaars successen. Of wordt geconfronteerd met de vragen die er leven. We wisselen informatie uit en bepalen samen wat de wensen en behoeften zijn die bij initiatiefnemers leven.

Ook kunt u toetsen of uw initiatief in aanmerking komt voor (financiële) ondersteuning. Er zijn mogelijkheden vanuit LEADER, provincie Utrecht/gebiedscoöperatie O-gen en voor kleinere (startende) initiatieven is er “Kern met Pit”. Op de bijeenkomst kunt u hierover meer informatie krijgen.

Kortom: dit is uw kans! U kunt zich aanmelden via secretariaat@o-gen.nl. Binnenkort ontvangt u meer informatie over het programma.

Klik hier voor de volledige uitnodiging.