focus op

NP Utrechtse Heuvelrug

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft een deelgebiedscommissie die qua organisatie valt onder Gebiedscoöperatie O-gen. Deze deelgebiedscommissie bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van gemeenten, belangenorganisaties en terreineigenaren uit het gebied. Ook is er een gebruikersplatform. Het Park is vertegenwoordigd in de Gebiedsraad door de voorzitter, de heer D.Wijte.

Op de Heuvelrug coördineert O-gen de aanleg van ruiter- en MKB routes. Op de Heuvelrug lopen een aantal projecten die uitgevoerd worden door IVN of door de Stg. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Ook vindt hier jaarlijks een publieksdag plaats.