focus op

Kenniswerkplaats

Geplaatst op 15-07-2015

In onze regio zijn veel (groene) kennisinstellingen te vinden. De jongeren die hier studeren en de docenten en onderzoekers die hier werken, beschikken over de nieuwste kennis op het gebied van onder meer landbouw, voeding, gebiedsontwikkeling, communicatie, ondernemerschap, landschapsinrichting en natuurbeheer. Binnen O-gen is samenwerking met deze kennisinstellingen georganiseerd in de Kenniswerkplaats. Jaarlijks werken tientallen studenten aan concrete vraagstukken uit de praktijk en doen zo mee aan ontwikkeling en uitvoering van allerlei projecten.

Wetenschap ontmoet praktijk

Bart Steman, BSc student Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning (Wageningen Universiteit), heeft voor de Kenniswerkplaats onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van vrijkomende agrarische bebouwing: ‘De leegstand van agrarische bebouwing is een steeds groter probleem. Via de Kenniswerkplaats heb ik onderzoek gedaan naar de oorzaken. Op deze manier kan ik echt een bijdrage leveren aan het oplossen van een maatschappelijk probleem.’

Informatie over de Kenniswerkplaats
In tien Nederlandse regio’s wordt momenteel een structurele, meerjarige samenwerking georganiseerd tussen onderwijs, onderzoek, overheid, ondernemers en omgeving. Deze samenwerking krijgt vorm in zogenaamde Kenniswerkplaatsen. De Kenniswerkplaats is het schakelpunt tussen kennisvragers en kennisbieders, met name op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling. Eén daarvan is gevestigd in Scherpenzeel en onderdeel van Gebiedscoöperatie O-gen.

Klik hier voor informatie op de website van de kenniswerkplaats.

Wilt u ook toegang tot de laatste kennis en inzichten? Of wilt u tegen geringe vergoeding studenten inzetten om een opdracht of onderzoek voor u uit te voeren? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of maak vrijblijvend een afspraak.