focus op

Palmerswaard in Rhenen klaar voor de toekomst

Geplaatst op 01-09-2017

De Palmerswaard bij Rhenen is opnieuw ingericht. De inrichting zorgt ervoor dat de natuur zich zeer gevarieerd kan ontwikkelen en dat het gebied beter te beheren is. Ook wordt voldaan aan de eisen van waterveiligheid. Tenslotte zijn struinpaden aangelegd, zodat grote delen van het gebied toegankelijk zijn. In het deel van de uiterwaard bij de stad en bij de Rijnbrug zijn maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat dit deel van het gebied beter passeerbaar wordt voor kleinere zoogdieren, insecten, vlinders, etc. In september 2016 zijn de werkzaamheden gestart en nu, een jaar later, is alles ingericht en afgerond. Donderdagmiddag 31 augustus heeft de officiële opening plaatsgevonden.

Project Uiterwaarden Nederrijn

De inrichting van het gebied vormt onderdeel van het project Uiterwaarden Nederrijn. Dit project wordt mede door Gebiedscoöperatie O-gen uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht. Rijkswaterstaat is voor de Palmerswaard mede-opdrachtgever voor maatregelen die bijdragen aan de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit te verbeteren. Dankzij de inzet van het Utrechts Landschap, de gemeente Rhenen, O-gen en andere maatschappelijke organisaties is de Palmerswaard, en de uiterwaard bij de stad Rhenen en Rijnbrug klaar voor de toekomst.

Wethouder Henk van den Berg en gedeputeerde Mirjam Maasdam (foto Max Timons).

 
De feestelijke opening van de diverse onderdelen van het project is verricht door gedeputeerde Mirjam Maasdam (provincie Utrecht), Christiaan Stoffer (Rijkswaterstaat), Saskia van Dockum (Utrechts Landschap) en wethouder Henk van den Berg (gemeente Rhenen). “Dit prachtige natuurgebied kent niet voor niets een Europese bescherming (Natura 2000). Met natte en droge, en hoge en lage delen kan de natuur zich hier in al haar verscheidenheid verder ontwikkelen. Dit was mogelijk door een intensieve samenwerking met alle betrokken partijen: Rijkwaterstaat, gemeente Rhenen en het Utrechts Landschap. Ik denk dat ik namens ons allen spreek als ik zeg dat we deze samenwerking graag voortzetten bij de overige uiterwaarden in dit gebied”, aldus gedeputeerde Mirjam Maasdam.
 
Wat is er veranderd?
In de Palmerswaard is een geul gegraven die aan één kant aantakt aan de Nederrijn, in dit deel van de uiterwaard heeft de rivier veel invloed. De geul fungeert onder meer als paaiplaats voor vissen. Ook het ontstenen van de oevers draagt bij aan een natuurlijker systeem. De zomerkade is hersteld, zodat de poelen aan de noordzijde weinig invloed van de rivier ondervinden, en andere planten en dieren een plek kunnen vinden. De bestaande natuurwaarden, zoals de rivierbeplantingen en de oude kleiputten met hun waardevolle vegetatie zijn zoveel mogelijk behouden. Ten zuiden van Rhenen en nabij de Rijnbrug zijn maatregelen genomen ten behoeve van de verbinding met de Grebbeberg en de Blauwe Kamer.
 
Daarenboven hebben Utrechts Landschap, eigenaar van de Palmerswaard, en de gemeente Rhenen, eigenaar van het aanliggende deel, samen een informatiepaneel geplaatst. De provincie heeft ten oosten van de Rijnbrug een uitzichtpunt gebouwd, dat de bewoners van Rhenen en passerende recreanten met een mooi zicht op dit prachtige gebied.