focus op

De Utrechtse Heuvelrug

De Utrechtse Heuvelrug en het Gooi maken deel uit van dezelfde beboste stuwwal die zich uitstrekt van de Grebbeberg aan de Nederrijn bij Rhenen tot de Aalberg aan het Gooimeer. Het is één van de meeste gevarieerde natuurgebieden van Nederland, met grote cultuur historische waarden. Er zijn uitgestrekte bossen, heideterreinen, uiterwaarden, diverse kastelen, buitenhuizen en landgoederen. Naast Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap zijn er ruim 40 particuliere landgoedbezitters hetgeen zorgt voor een zeer gevarieerd beeld in eigendom en beleving. De Heuvelrug is van grote betekenis als natuurgebied, maar wonen en recreatie zijn ook belangrijke functies.

Een groot gedeelte van de Heuvelrug maakt onderdeel uit van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Sinds oktober 2013 is de omvang van het Park 10.000 ha. Lees hier meer over het park en hier over de laatste uitbreiding van het park.

Organisatie
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft een deelgebiedscommissie die qua organisatie valt onder Gebiedscoöperatie O-gen. Deze deelgebiedscommissie bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van gemeenten, belangenorganisaties en terreineigenaren uit het gebied. Ook is er een gebruikersplatform. Het Park is vertegenwoordigd in de Gebiedsraad door de voorzitter, de heer D.Wijte.

Projecten
Projecten op de Utrechtse Heuvelrug hebben vooral betrekking op de thema’s natuur, beleving en recreatie.

Natuurprojecten richten zich op vergroting van de leefgebieden van flora en fauna, o.a. door heideherstel, en het nemen van ontsnipperingsmaatregelen (inclusief de aanleg van ecoducten). Ook zijn er diverse initiatieven op het gebied van bewustwording en beleving van natuur.

De recreatieve beleving en toegankelijkheid wordt verbeterd door de aanleg van Toeristische Overstap punten (TOP) en informatie poorten. Een eerste Poort is gevestigd op Park Vliegbasis Soesterberg.

De gebiedsmarketing van de Utrechtse Heuvelrug is door de vanuit O-gen gecoördineerde campagne “Uit op de Heuvelrug’ georganiseerd.

Aanleg van wandel- en fietspaden, en routevorming, inclusief nieuwe mountainbike routes, wordt uitgevoerd met inachtneming van de draagkracht van het gebied en de effecten hiervan op de natuur.

Voor diverse recreatieterreinen, waaronder het Doornse Gat en het Henschotermeer worden nieuwe mogelijkheden onderzocht voor verdere recreatieve ontwikkeling en exploitatie. (www.recreatiemiddennederland.nl)

Met name vanuit het Park worden de kwaliteiten onder de aandacht van het grote publiek gebracht, oa. middels organisatie jaarlijkse publieksdag en het aanbieden van educatieve programma’s. De bebording van het park zal binnenkort verbeterd worden.

Aan de uiterste zuidkant van het gebied wordt het project Uiterwaarden-Nederrijn door O-gen uitgevoerd. Het  doel van dit project is de realisatie van een aaneengesloten natuurgebied in de uiterwaarden van Rhenen (van de voormalige steenfabriek in Elst tot en met Vogelenzang), en in de Lunenburgerwaard.

 

Gebiedscoöperatie O-gen
Burg. Royaardslaan 1
3925 GG Scherpenzeel
T: (033) 277 63 90